Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte kap 6 och 7

Skapad 2021-03-15 20:30 i Köpinge skola Kristianstad
Planering gällande matteborgen 5A, kapitel 1-3.
Grundskola 5 Matematik
Kapitel 6 handlar om negativa och positiva tal, division med rest och minnessiffror. Kap 7 handlar om bråk och decimaltal, att kunna uttrycka dem med hjälp av bilder och siffror. Du får också lära dig att storleksordna och jämföra olika bråk.

Innehåll

Läromedel: Matteborgen 5B sid 6-50. 

Mål:

Kap 6 Tal

 • förstå och använda prioriteringsregeln
 • dividera med rest
 • dividera med flera minnessiffror
 • lösa matematiska problem med flera räknesätt
 • förstå och använda negativa tal

Kap 7 Bråk

 • jämföra och storleksordna bråk
 • förstå och använda del av antal
 • jämföra bråk och decimaltal

 

Begrepp: kap 6: prioriteringsregeln, rest, negativa tal, likhetstecknet. Kap 7: bråk, bråkplank, del av antal.

Bedömning: Diagnos och provräkning efter kap 7. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matte kap 6 och 7

Nivå 1, godtagbara kunskaper
Nivå 2, mer är godtagbara kunskaper
Nivå 3, mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Förstå och använda begrepp som är kopplade till kap 6 och 7 (se planering).
Jag förstår och använder något matematisk begrepp kopplat till kap 6 om tal och kap 7 bråk. Någon av uppg 1,2,4,5,6,7,10,E
Jag förstår och använder flera matematiska begrepp kopplade till kap 6 om tal och kap 7 bråk. Flera av uppg 1, 2, 4, 5, 6,7,10,E
Jag förstår och använder matematiska begrepp korrekt som är kopplade till kap 6 om tal och kap 7 bråk. Samtliga av uppg 1, 2, 4,5,6,7,10,E
Resonemang
Beräkningar som visar hur du tänker, du använder matematikens språk/begrepp och skriver svar.
Jag har påbörjat ett matematiskt resonemang med hjälp av siffror, bilder eller begrepp. Någon av uppg A,C,D,E
Jag resonerar till viss del matematiskt och visar det i beräkningar med hjälp av siffror, bilder och begrepp. Flera av uppg A,C,D,E
Jag resonerar matematiskt och visar det i beräkningar med hjälp av siffror, bilder och begrepp. Jag skriver tydliga svar. Samtliga av uppg A,C,D,E
Problemlösning
Beräkningar och strategier som visar hur du löser uppgiften till exempel uppställning, rita en bild eller prova sig fram . Du skriver svar.
Jag löser delar av problemlösningsuppgifter med någon strategi som visar mina tankar. Någon av uppg 5,9,B, D, E, F,G,
Jag löser flera problemlösningsuppgifter med strategier och tydliga uträkningar som visar mina tankar. Flera av uppg 5,9,B, D, E,F,G
Jag löser problemlösningsuppgifter med strategier och tydliga uträkningar som visar mina tankar. Jag skriver svar. Samtliga av uppg 5,9,B, D, E, F,G
Metod
Algoritmer (uppställning) och tankeled i de fyra räknesätten.
Jag löser någon uppgift genom algoritm eller tankeled. Någon av uppg 1, 2,3,5,8,B,E
Jag löser flera uppgifter genom algoritm eller tankeled. Flera av uppg 1,2,3,5,8,B,E
Jag löser uppgifter i alla fyra räknesätten genom algoritm eller tankeled. Samtliga av uppg 1,2,3,5, 8,B,E
Använda matematikens uttrycksformer
Uttrycka samt avläsa bråk och decimaltal med bild och siffror.
Jag gör någon beräkning med decimaltal eller bråk och uttrycker mig med siffror eller bild. Någon av uppg 6,7, 10, G
Jag gör flera beräkningar med decimaltal och bråk som jag uttrycker med siffror och bild. Flera av uppg 6,7,10,G
Jag gör tydliga beräkningar med decimaltal och bråk som jag uttrycker med siffror och bild. Samtliga av uppg 6,7,10,G
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: