👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng - iMovie vecka 12-16

Skapad 2021-03-16 14:44 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 6 Engelska
Vi kommer i grupper om 4-6 personer göra egna Tv-program med hjälp av iPads. All redigering sker i iMovie.

Innehåll

Gruppvis kommer vi skapa egna Tv-program. 

Ex på program ni kan göra:

Nyhetssändning
Talkshow
Frågesports program
Kortfilm

Preliminär tidsplan:

Vecka 1: Planering av upplägg/skiva manus

Vecka 2: Träna samt filma

Vecka 3: Redigering, slutföra arbetet. 

Vecka 4: Redovisning. 

 

Ni bedöms ut efter arbetets gång samt slutprodukten. Alla måste vara delaktiga. Det är hela gruppens ansvar att all kommer till tals och att allas idéer respekteras. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6