👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedier

Skapad 2021-03-16 16:38 i Ryrsjöskolan Lilla Edet
Ett kortare arbetsområde i samhällskunskap som behandlar olika sorters media.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Var ifrån får vi all information? Var möter vi fakta, underhållning eller propaganda? På vilket sätt påverkas vi av reklam? Hur ska man veta om informationen man möter är sann? Kan man tro på allt som skrivs och sägs? I det här arbetsområdet tittar vi på vilka olika massmedier som finns i vårt samhälle och varför de är en viktig del i demokratin. Vi kommer att lära oss granska källor och tittar närmare på reklamens budskap.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med Massmedia. Vi kommer att lära oss om olika massmedier i samhället och hur de fungerar. Vi kommer också att reflektera över olika källors påverkan på oss människor samt kunna ta ställning till vilka källor som är trovärdiga eller inte. Vi lär oss även om hur reklam påverkar oss och vart reklamen finns. Vi skall också titta på nyheter och hur man vet att nyheter är sanna. Vi kommer att titta på filmer och diskutera filmerna både i helklass och i mindre grupper. Ni kommer att få svara på frågor om massmedier, reklam och nyheter. Ni kommer även att få arbeta i "Tummen upp SO, Geografi och Samhällskunskap".  Avslutningsvis kommer ni att få göra en egen reklamuppgift.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna får verktyg att hantera information i vardagsliv, studier och kunskaper om hur man söker och värderar information om samhället från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
 • Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
 •  

Mål med arbetsområdet

Mål för arbetet med Massmedia är att du ska kunna och ska känna till:

 • Vad massmedier är
 • Vad dagstidningar är
 • Vad sociala medier är exempelvis: Facebook och Instagram.
 • Hur man vet om allt i olika massmedier är sant
 • Hur man kan jämföra olika källor för nyheter
 • Hur man granskar reklam och uttala dig om dess värde och betydelse
 • Hur människor kan bli påverkade av massmedier och reklam

 

Viktiga begrepp inom Massmedia:

Medier/massmedier, information, kommunikation, informationssamhälle, mottagare, sändare, marknadsföring, reklam, produktplacering, dold marknadsföring, propaganda, åsiktsfrihet & yttrandefrihet, censur, källkritik, budskap, journalist, statliga och reklam tv-kanaler, sociala medier, varumärke, målgrupp och källa.

 

 

Bedömning - Vad kommer bedömas?

 • Din förmåga att analysera förklara jämföra, se likheter och skillnader samt se samband.
 • Din förmåga att kunna kommunicera, samtala och motivera
 • Din förmåga att förstå olika begrepp och kunna använda de.

 

Du kommer att redovisa dina kunskaper genom:

- Muntliga diskussioner, övningar under lektionerna och skriftliga inlämningar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Massmedier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du vet vad massmedier är.
Du tränar fortfarande på att förstå vad massmedier är.
Du vet vad massmedier och kan förklara det i stora drag.
Du vet vad massmedier är och kan förklara vad det är.
Du vet vad massmedier är och kan på ett utvecklat sätt förklara vad det är.
Du vet vad dagstidningar och sociala medier är, exempelvis Facebook och Instagram.
Du tränar fortfarande på att förstå vad dagstidningar och sociala medier är.
Du vet vad dagstidningar och sociala medier är och kan förklara det i stora drag.
Du vet vad dagstidningar och sociala medier är och kan förklara vad det är.
Du vet vad dagstidningar och sociala medier är och kan på ett utvecklat sätt förklara vad det är.
Du vet hur man tar reda på om allt i olika massmedier är sant.
Du tränar fortfarande på att förstå hur man tar reda på om allt i olika massmedier är sant.
Du vet hur man tar reda på om allt är sant i olika massmedier och kan förklara det i stora drag.
Du vet hur man tar reda på om allt är sant i olika massmedier. Du kan även förklara det och varför man gör det.
Du vet hur man tar reda på om allt är sant i olika massmedier. Du kan även förklara det på ett utvecklat sätt och varför man gör det. Du kan även dra olika slutsatser kring detta.
Du vet hur man kan jämföra olika källor för nyheter.
Du tränar fortfarande på hur man jämför olika källor för nyheter.
Du vet hur man jämför olika källor för nyheter på ett enkelt sätt.
Du vet hur man jämför olika källor för nyheter och kan förklara varför det är viktigt. Du kan även dra någon slutsats kring detta.
Du vet hur man jämför olika källor och kan på ett utvecklat sätt förklara varför det är viktigt. Du kan även dra olika slutsatser kring detta.
Du vet hur man granskar reklam och kan uttala dig om dess värde samt betydelse.
Du tränar fortfarande på att vet hur man granskar reklam.
Du vet hur man granskar reklam och kan uttala något om dess värde samt betydelse.
Du vet hur man granskar reklam och kan berätta om dess värde samt betydelse.
Du vet hur man granskar reklam och kan på ett utvecklat sätt berätta om dess värde samt betydelse.
Du vet hur människor kan bli påverkade av massmedier och reklam.
Du tränar fortfarande på hur människor kan bli påverkade av massmedier och reklam.
Du kan beskriva i stora drag hur människor kan bli påverkade av massmedier och reklam.
Du kan beskriva hur människor kan bli påverkade av massmedier och reklam samt varför det händer.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur människor kan bli påverkade av massmedier och reklam samt varför det händer. Du kan även dra olika slutsatser kring detta.