Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Medier åk 4, veckorna 19-23

Skapad 2021-03-16 17:48 i Katarina Södra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Samhällskunskap
Medier handlar om information och kommunikation. Tidningar, böcker, TV, film, internet och reklamskyltar är några exempel på medier. Medierna sprider information till oss. Vi behöver därför lära oss att förstå mediers roll i samhället. Idag kan vem som helst med en mobiltelefon eller dator själv uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier och producera information som blir tillgänglig för många på en gång. Vi måste därför lära oss att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information. Alltså vara källkritiska. Att studera detta kallas MIK, medie- och informationskunnighet.

Innehåll

Lektionsinnehåll:

 • Vi kommer att använda oss av läroboken Upptäck Samhälle och dess arbetsbok. 
 • Vi kommer att läsa, diskutera och ta reda på svar på de frågor vi har.
 • Vi kommer att titta på passande lärfilmer på SLI.se och från Inläsningstjänst (Begreppa).
 • Vi kommer befästa våra kunskaper genom Kahoot, Elevspel.se och övningar i Smart Notebook. 
 • Vi avslutar det hela med någon form av kunskapskoll

 

Bedömningsunderlag:

 • Din input under lektionstid.
 • Din muntlig aktivitet i de uppgifter vi fokuserar på.
 • Ditt skriftliga resultat i de uppgifter vi jobbar med.
 • Vilken typ av frågor du ställer.
 • Prov muntligt eller skriftligt. Bestäms senare.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: