👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Judendomen åk 4, veckorna 40-45

Skapad 2021-03-16 17:59 i Katarina Södra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Religionskunskap
Under kommande veckor ska vi arbeta med religionen judendomen. Ni kommer få kännedom om hur judiska seder och traditioner. Ni ska också få kännedom om hur det är att leva som jude i dag. Dessutom kommer ni att få lära er en hel del ämnesspecifika ord och begrepp.

Innehåll

Vi kommer att läsa om vad religion är och hur den växte fram. Sedan fördjupar vi oss inom judendomen. 

 

Lektionsinnehåll:

 • Vi kommer att använda oss av läroboken Upptäck Religion och dess arbetsbok. 
 • Vi kommer att läsa, diskutera och ta reda på svar på de frågor vi har.
 • Vi kommer att titta på passande lärfilmer på SLI.se och från Inläsningstjänst (Begreppa).
 • Vi kommer befästa våra kunskaper genom Kahoot, Elevspel.se och övningar i Smart Notebook. 
 • Vi avslutar det hela med någon form av kunskapskoll

 

Bedömningsunderlag:

 • Din input under lektionstid.
 • Din muntlig aktivitet i de uppgifter vi fokuserar på.
 • Ditt skriftliga resultat i de uppgifter vi jobbar med.
 • Vilken typ av frågor du ställer.
 • Prov muntligt eller skriftligt. Bestäms senare.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6