👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Kristendom åk 4, veckorna 2-6, 15-19

Skapad 2021-03-16 17:38 i Katarina Södra skola Stockholm Grundskolor
Innehåll När arbetsområdet är slut ska du kunna: · redogöra för kristna ceremonier (dop, konfirmation, bröllop, begravning). · redogöra för kristna högtider (jul och påsk) och varför de firas. · redogöra för några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen. · olika föremål, symboler som finns i kyrkan och vad de symboliserar. · känna till några kristna berättelser. · känna till att det finns olika kristna grupper. · diskutera elevnära moraliska och etiska dilemman. Undervisning Vi kommer tillsammans att arbeta med boken Upptäck religion samt i arbetsboken för att lära oss om kristendomen. Vi läser och diskuterar innehållet. Vi utgår också från klassens funderingar kring olika livsfrågor och diskuterar dessa. Du kommer att få se på film, lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar och ta del av kamraters tankar och åsikter. Vi kommer att diskutera begrepp och ämnesspecifika ord. Arbetet kommer sedan variera mellan enskilt arbete, pararbete och övningar i helklass. Bedömning och redovisning av förmågor Du visar dina kunskaper och förmågor genom kvalitén på dina uppgifter i arbetsboken och aktiviteten på lektionerna utifrån din förmåga att resonera och delta i diskussioner. Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång.
Grundskola 4 Religionskunskap
Under kommande veckor ska vi arbeta med religionen kristendom. Ni kommer få kännedom om hur kristna högtider hör ihop med Jesus liv och hur de påverkar nuvarande traditioner och ritualer. Ni ska också få kännedom om hur det är att leva som kristen i dag, samt få förståelse för hur kristendomen växte fram. Dessutom kommer ni att få lära er en hel del ämnesspecifika ord och begrepp.

Innehåll

Vi kommer att läsa om vad religion är och hur den växte fram. Sedan fördjupar vi oss inom kristendomen.

 

Lektionsinnehåll:

 • Vi kommer att använda oss av läroboken Upptäck Religion och dess arbetsbok. 
 • Vi kommer att läsa, diskutera och ta reda på svar på de frågor vi har.
 • Vi kommer att titta på passande lärfilmer på SLI.se och från Inläsningstjänst (Begreppa).
 • Vi kommer befästa våra kunskaper genom Kahoot, Elevspel.se och övningar i Smart Notebook. 
 • Vi avslutar det hela med någon form av kunskapskoll

 

Bedömningsunderlag:

 • Din input under lektionstid.
 • Din muntlig aktivitet i de uppgifter vi fokuserar på.
 • Ditt skriftliga resultat i de uppgifter vi jobbar med.
 • Vilken typ av frågor du ställer.
 • Prov muntligt eller skriftligt. Bestäms senare.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6