👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 1: Produktutveckling

Skapad 2021-03-17 07:19 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Teknik
Eleverna väljer en befintlig produkt som de i grupper om 3-4 elever skall förbättra konstruktionen av med fokus på hållbarhet, användning, design, säljbarhet samt tillverkning. Produkten presenteras på Berzan Innovation

Innehåll

Arbetssätt

 

 • Genomgångar med exit tickets

 • Arbete i grupper om 3-4 elever framtagning av förbättrad produkt med tillhörande produktblad 

 • Förande av dagbok gällande arbete i gruppen

 • Muntlig redovisning på Berzan Innovation inför publik eller visning av inspelad film

 • Skriftlig redovisning i en individuell rapport

Examination (sker löpande under v.10 - v19 vårterminen 2022)

 

 • Muntliga redovisningar under projektet och på Berzan Innovation eller alternativt visning av inspelad film

 • Skriftlig individuell rapport - produktutveckling

 • Grupp dagbok

 • Exit tickets

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
  Tek  -
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
  Tek  -
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
  Tek  -
 • Kvalitetsarbete, till exempel kvalitetssäkring, miljösäkring, arbetsmiljö och riskanalys.
  Tek  -
 • Projektarbets-, kommunikations-, presentations- och modellteknik, till exempel digitala medier och programvaror, manualer och instruktioner, muntliga och skriftliga framställningar samt digitala och manuella tekniker för att skapa modeller.
  Tek  -
 • Kommunikations-, dator- och nätverksteknik för lärande och förmedling av teknik och information.
  Tek  -

Matriser

Tek
Teknik 1 - Produktutveckling

Beskriva

E
C
A
Teknikutveckling
Eleven beskriver översiktligt hur teknik utvecklas och redogör översiktligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.
Eleven beskriver utförligt hur teknik utvecklas och redogör utförligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teknik utvecklas och redogör utförligt och nyanserat för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.

Redogöra, analysera och värdera

E
C
A
Materiallära
Eleven redogör översiktligt för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur och när de kan användas.
Eleven redogör utförligt för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur och när de kan användas.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur och när de kan användas.
Analysera och värdera
Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar utifrån kvalitet, säkerhet och hållbart samhälle
Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar utifrån kvalitet, säkerhet och hållbart samhälle.
Dessutom analyserar och värderar eleven med nyanserade omdömen tekniska lösningar utifrån kvalitet, säkerhet och hållbart samhälle

Lösa problem, dokumentera och använda begrepp

E
C
A
Problemlösning
Eleven löser enkla tekniska problem, använder i samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.
Eleven löser enkla tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.
Eleven löser tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.

Använda

E
C
A
Datorn som verktyg
Eleven använder med viss säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information.
Eleven använder med viss säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information.
Eleven använder med säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information.
Presentationsteknik
Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik samt anpassar kommunikationen till mottagaren.
Dessutom använder eleven med säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik samt anpassar kommunikationen till mottagaren.

Bedöma egen förmåga

E
C
A
Bedöma egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.