👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande Verksamhet

Skapad 2021-03-17 13:07 i Bromstensskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska Bild
Ni ska introduceras bland annat med återvinnings material, naturmaterial med mera och få möjlighet att kunna utforska, testa, prova på nya idéer, kunna tillämpa dina erfarenheter och kunskaper i olika estetiska uttrycksformer.

Innehåll

 

Syfte/innehåll

Ni ska få möjligheten att :

 • Få kunskap om material och återvinnings process.
 • Öva  på att jobba och skapa i grupp, samarbete.
 • Skapa och jobba individuell.
 • Få en meningsfull fritid.
 • Utveckla din kreativitet.
 • Uppleva glädje.
 • Prova på nya utmaningar.
 • Träna finmotoriken.

Hur ska vi arbeta:

Vi arbetar med olika materia/teknik l i olika gruppkonstellationer.

Ni får en beskrivning av något de ska skapa, de ska följa instruktioner.

Ni ska få skapa fritt utifrån given material och intresse.

Vi följer årstider och uppmärksammar olika högtider.

Utvärdering

 • Genom reflektion och samtal med eleverna.
 • Genom observation.
 • Genom reflektion och diskussion i arbetslaget.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -