👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik F-Klass VT 21

Skapad 2021-03-18 10:17 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Matematik
Matematik vårterminen 2021. Hur vi jobbar med olika teman inom ämnet utifrån de målen som finns för åk F.

Innehåll

Inledning

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna att inspireras att använda matematik i många skiftande sammanhang.

Aktiviteter i förskoleklassen ska främja elevens intresse för att använda matematik i vardagen och få tilltro till sin matematiska förmåga. Eleven ska ges möjlighet att utveckla begrepp, upptäcka mönster, former och finna olika matematiska samband. 

Målet med verksamheten

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.
 • Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.
 • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.
 • Känna till några matematiska begrepp.

 

 

Delmål:

 • Känna igen och kunna namnge cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • Kunna jämföra storlek och beskriva jämförelsen i ord - liten, stor, mindre, större, lika stora.

 • Förstå begreppen hel och halv 

 • Kunna upptäcka mönster, fortsätta påbörjade mönster och konstruera egna mönster

 • Förstå och kunna tillämpa begreppet ”lika många"

 • Kunna sortera föremål eller former efter färg, form, storlek osv

 • Kunna talens namn och ordning från 1 till och med 10  - talens grannar

 • Kunna räkna ett visst antal föremål inom talområdet 1 – 10

 • Kunna koppla ihop antal och tal

 • Kunna räkna vidare från något av talen upp till 10 (20)

 • Förstå begreppet dubbelt och hälften
 • Räknehändelser inom talområdet 0-10
 • Tidsuppfattning

Utförande:

Arbetsområden: 

Kunna talens namn och ordning från 1 till och med 10 - talens grannar 

Kunna räkna ett visst antal föremål inom talområdet 1 – 10 

Kunna koppla ihop antal och tal 

Kunna räkna vidare från något av talen upp till 10 (20)

Dela upp tal inom talområdet 0-10 

Förstå och kunna tillämpa begreppet ”lika många" 

 

 • Talkort och plockmaterial. Halvklass. Euppsättning talkort 0-10. Ett barn i taget vänder på ett kort och namnger talet. En annan lägger rätt antal plockisar bredvid. Sedan lägga i rätt talföld. Räkna framåt och bakåt. Tala om talens grannar. Sedan arbete i par med stencil – rita lika många. Talkort i Matte direkt Safari s. 26. Stencil i Lyckotal s. 15 och 35. 

 • Memory  Matte direkt Safari, s. 34 

 • Arbeta med tallinjen, fysiskt och på papper (talens grannar, ett mer, ett färre) Tallinje på golvet eller ståendes på rad i hand på barnen. Ge uppdrag: klappa lika många gånger som ditt tal osv... Träna ordningsföljd “första, andra...” (NCM s. 131) 

 • Hemliga talet - någon tänker på ett tal. De andra ställer frågor.

 • Spela spel 1-10 kopieringsunderlag NCM s. 199 

 • Göra egna tallinjer i whiteboard - modell 

 • Veckans tal finns upphängt på väggen, presenteras på måndagens samling. 

 • Forma siffror.
 • Multilinkkuber att bygga med.

 

 

 

Hur ska du bedömas...

Bedömning av detta sker löpande och tillsammans med eleven. 

 

Analys av genomfört arbete... (skrivs under/efter arbetsområdet)

Analys 2021-06-01

Detta har varit en bred pedagogisk planering som sträckt sig över hela förskoleklassåret.

Målet att väcka nyfikenhet och lust samt tilltro till sin egen förmåga har varit i fokus, samt att koppla det vi lär ut till egna erfarenheter.

Olika typer av modeller för att resonera och samtala om i sitt lärpar eller grupper om 3/4 har varit gynnsamt. Att resonera kring ex hemliga tal på tallinjen var något som upplevdes stärka förståelsen för tallinjen. 

Boken "Tänka, resonera och räkna i förskoleklass" har använts som utgångspunkt och inspiration till ett flertal övningar. 

Inget arbete med hälften och dubbelt är genomfört i förskoleklass.

 

Synliggjordes målen tillräckligt för eleverna?

Belystes de kritiska aspekterna tillräckligt så att de tydliggjordes för eleverna?

Har undervisning/lektionerna påverkat lärandet i rätt riktning? Vilka eventuella förändringar gjordes/bör göras?

Goda exempel och uppgifter som varit särskilt gynnsamma för lärandet inom ämnet/området.

Har eleverna fått tillräckligt med möjlighet att öva och visa vad de kan?

 

Glöm ej skriva datum när analysen gjordes.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -