👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft, åk 7, vt 21

Skapad 2021-03-18 10:28 i Victoriaskolan Grundskolor
Kraft är ett välbekant vardagsbegrepp, men inte lika lättbegripligt som man kan tro.
Grundskola 7 – 9 Fysik
En kraft kan få något att röra sig, stanna eller ändra riktning. Newton förstod att det är en osynlig kraft som får äpplet att falla och som håller oss kvar på jorden. Vi använder Ugglans NO FYSIK (Kapitel "Mekanik"; de nio första delkapitlen). Vi kommer bland annat att lära oss om rörelse, hastighet, tyngdkraft, massa, motkraft, friktion, tyngdpunkt, fallbanor, tröghet och centrifugalkraft. Vi kommer även att använda simuleringar (Phet).

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

 •  I våra genomgångar kommer du med hjälp av genomgångar, en digital lärobok, instuderingsfrågor, arbetsuppgifter,  simuleringar och filmer lära dig om kraft och rörelse 
 •  Du kommer att genomföra, dokumentera och utvärdera undersökningar
 •  Resonera och diskutera kring frågor som rör kraft och rörelse

 

Veckoplanering 

 

Fredag Lektion 1, 45 min

Fredag lektion 2, 45 min

Lektion 3, LAB   (50 min)

VECKA 11, LEKTION 1

Se SLI-film: Olika former av kraft (4 min)

Googla Ugglans FysikMekanik: Läs kapitel ÖVERSIKT KRAFT

Gör instuderings-frågorna 

Studieteknik: För att förstå ämnet: börja med att se den korta filmen För att fokusera bättre under läsning: läs själv texten högt, eller lyssna på den inspelade texten samtidigt som du läser. För att hitta de fakta du ska lära in: Svara på instuderings-frågorna samtidigt som du läser.

VECKA 11, LEKTION 2

Googla Ugglans fysik Mekanik: Läs kapitel LIKFORMIG RÖRELSE

Gör instuderingsfrågorna  

FOKUS PÅ: medelhastighet och v=s/t …. eller SVT i en varningstriangel (ni läser samma sak i matte just nu.) 
Räkna ut med vilken hastighet du normalt brukar ta dig till skolan.

VECKA 11 LAB.

Uppgift 1: Skriv en slutsats till "äggsprimentet"

Uppgift 2: Svara på de 4 frågorna till LUFT, VATTEN OCH MARK

VECKA 12, LEKTION 1Genomgång av likformig rörelse, olikformig rörelse och medelhastighet

 

VECKA 12, LEKTION 2Googla Ugglans Fysik Mekanik: Läs kapitel OLIKFORMIG RÖRELSE

Gör instuderingsfrågorna 

Acceleration ochinbromsningar (retardation)Kaströrelser

Vecka 12 LAB.

ARBETSBLAD

2. Restid

4. Diagram

 

VECKA 13 Långfredag
Vecka 14 Påsklov
VECKA 13 Långfredag
Vecka 14 Påsklov
VECKA 13 Långfredag
Vecka 14 Påsklov

VECKA 15, LEKTION 1

LÄXA TILL IDAG: Se SLI-film: Olika krafter - tryck (5min) 
Googla Ugglans FysikMekanik: Läs kapitel: KRAFTPILAR

Välj studieteknik: Gör instuderingsfrågorna eller svara på frågorna i "Explosionsrutan" i slutet av delkapitlet

VECKA 15, LEKTION 1

Se SLI-film: Snabbkoll! : Dragningskraft (2 min)

Googla Ugglans FysikMekanik: Läs kapitel: NORMALKRAFT GRAVITATIONSKRAFT

Välj studieteknik: Gör instuderingsfrågorna eller frågorna i "Explosionsrutan"

Gör simulerings-uppgiften

 Vi funderar över varför våra iPads inte far rakt genom bordet(normalkraft = motkraft)


VECKA 15, LEKTION 2

Se SLI-film: Olika krafter - friktion (5 min)

Googla Ugglans FysikMekanik: Läs kapitel: FRIKTIONSKRAFT

Välj studieteknik: Gör instuderingsfrågorna eller frågorna i "Explosionsrutan" 

Vi brainstormar fram situationer i vardagen som påverkas av friktion

VECKA 15 LAB.

Simulatorn PHET

VECKA 16, Lektion 1

Se SLI-film: Gigantiska experiment - Extrem balans (9 minuter)

Googla Ugglans FysikMekanik: Läs kapitel: TYNGDPUNKT STÖDYTA

Svara på frågorna i "Explosionsrutan"

 


Hur lodlinjen avslöjar om något ska falla omkull eller inte.  Situationer i vardagen som påverkas av detta.

VECKA 16, Lektion 2

Se SLI-film: Olika krafter - tröghet (5 min)

Googla Ugglans FysikMekanik: Läs kapitel: NEWTONS LAGAR

Svara på frågorna i "Explosionsrutan"


 Beskriv tröghetens betydelse under resor med spårvagn. Säkerhetsbältets betydelse.

Vecka 16 LAB.

Googla Ugglans FysikMekanik: Läs kapitel: CENTRALRÖRELSE

Svara på frågorna i "Explosionsrutan"
 

Vad som händer när man snurrar saker med hjälp av snöre


AVSLUTANDE HEM-UPPGIFT PÅ HELA KURSEN

     

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

 •  Instuderingsfrågor och prov
 •  Hemuppgifter
 •  Diskussionsuppgift

Kunskapsmål (Vad ska du kunna efteråt?)

Du ska lära dig 

1.  att identifiera flera olika slags krafter 

2.  att det är förändring av krafter som skapar rörelser 

3.  hur våra ökade kunskaper om rörelser och krafter påverkat våra liv, till exempel inom trafiksäkerhet, utskjutning av satelliter och tvättmaskiner 

4. hur vi kan använda mätinstrument för att mäta till exempel sträcka, hastighet, tid och kraft samt vilka samband som finns mellan dessa storheter 

5. använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga fenomen kring till exempel balans, tröghet och fritt fall  samtala och argumentera kring 

6. samtala och argumentera kring samhällsfrågor som rör kunskaper om rörelse och kraft

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor 3: Ugglans fysik Mekanik OLIKFORMIG RÖRELSE

 • Instuderingsfrågor 2: Ugglans fysik Mekanik LIKFORMIG RÖRELSE

 • Instuderingsfrågor 1: Ugglans fysik Mekanik ÖVERSIKT KRAFT

 • Instuderingsfrågor 4: Ugglans Fysik Mekanik KRAFTPILAR

 • Instuderingsfrågor 5: Ugglans fysik Mekanik NORMALKRAFT och GRAVITATIONSKRAFT + Simuleringsuppgift

 • Instuderingsfrågor 6: Ugglans fysik Mekanik FRIKTION

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9