Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 9 vecka 11-16, VT -21: Litteraturhistoria och Klassiker

Skapad 2021-03-18 10:21 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under de kommande veckorna kommer vi arbeta med tema klassiker. Vi kommer arbeta med genomgångar, textutdrag mm. Det du ska kunna när temat är klart är några författare som är viktiga i litteraturhistorian, hur påverkar författarnas samtid deras texter. Det är jätteviktigt att du hänger med i undervisningen och lär dig hur du kan dra kopplingar mellan text och författare. Det är ett eget bedömningsmål för svenskan. Se till så att du lägger dig på den nivån som du vill prestera för att nå det slutbetyg som du vill. Vi avslutar temat med prov fredag vecka 16. Lycka till! //Malin

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

 

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

De olika tidsepokerna i litteraturhistorien

Vad en klassiker är

Olika författare och deras texter

 

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Få föreläsningar och se filmer om de olika tidsepokerna

Arbeta med olika textutdrag och på olika sätt analysera dessa.

Arbeta enskilt, grupper och helklass

 

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Du kommer att få visa dina förmågor i läsloggarna, författarporträttet och även i redovisningen i grupp.

Här har vi istället för författarporträttet haft ett muntligt prov i små grupper där eleverna redovisat i små grupper och haft diskussioner om provfrågor.

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Lycka till!//Malin

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska

Ej godkänt
E
C
A
Tolka och resonera om budskap
Insats krävs
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra väl utvecklande och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket och upphovsmannen
Insats krävs
Eleven kan också föra enklare resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklande resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklande och nyanserande resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Historiskt och kulturella sammanhang
Insats krävs
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Samtal & diskutera
insats krävs
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkel och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionerna framåt.
Muntliga redogörelser
Insats
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: