Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna

Skapad 2021-03-18 13:33 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola 5 Religionskunskap
Judendom, kristendom och islam är syskonreligioner. De tror på en enda gud och har en gemensam stamfader som hette Abraham och bodde i mellanöstern för många tusen år sedan. Nu ska du få lära dig mer om de här religionerna.

Innehåll

Lärmål – vad jag ska lära mig

 • likheter och skillnader mellan de tre religionern
  (levnadsregler, heliga platser eller rum, ritualer
 • olika religiösa symboler, skrifter och högtider
 • viktiga religiösa personer
 • resonera kring religion och livsåskådning

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • jämföra och resonera kring likheter och skillnader mellan religionerna 
 • analysera och reflektera över hur religionerna påverkar människors liv
 • söka och värdera information

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • skriftliga uppgifter
 • muntligt i diskussioner, samtala aktivt
 • genom att aktivt delta på lektionerna

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 • se på filmer
 • läsa faktatexter
 • svara på frågor, skriftligt
 • skriva tankekartor och anteckningar
 • lärarledda lektioner, enskilt arbete och grupp/pararbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: