👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tornbygge vt22 Åk 7

Skapad 2021-03-18 13:37 i Förslövs skola F-9 Båstad
Här arbetar vi med elektronik och teknik.
Grundskola 7 Teknik
Här kommer vi att planera och bygga en modell av ett torn. I planeringen ingår research, materialval, skiss av bygget och försök att förutspå svårigheter/problem samt att finna lösningar till dessa. Byggandet ska dokumenteras under arbetets gång, svårigheter/problem som inte förutsetts ska beskrivas och läsningen på dessa förklaras. Du kommer att få planera och genomföra ett eget arbete.

Innehåll

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Du visar att du kan använda dig av tekniska begrepp för att beskriva metoder och material i din dokumentation (ritning och slutrapport).
 • Du visar förmågan att dokumentera ditt arbete med skisser, modeller och ritningar när du skriver och lämnar i din slutrapport.
 • Du visar att du kan genomföra konstruktionsarbeten och utforma fysiska modeller när du har byggt din modell av ett torn enligt en specifikation.
 • Du visar att du förstår hur olika materialegenskaper påverkar hållfasthet och stabilitet när du, i din ritning, motiverar din byggdesign.
 • Du visar syftet med ditt arbete när du gör en ritning före arbetet och skriver en slutrapport efteråt.
 • Du visar att du prövar olika lösningar och idéer och löser problem som dyker upp när du skriver en slutrapport som beskriver arbetsprocessen.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Hur du planerar och genomför ditt praktiska arbete
 • Din förmåga att skissa
 • Din förmåga att lösa eventuella problem som uppkommer arbetets gång
 • Din förmåga att använda begrepp och sammanhang praktiskt och teoretiskt.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Du ska få planera och konstruera ett torn med tillhörande skiss och ritning.
 • Du begär bygglov innan du börjar bygga. 
 • Vi kommer kontinuerligt att gå igenom och repetera de vanligaste begreppen som ingår i arbetsområdet.
 • I din skriftliga dokumentation formulerar du enplanering, samt redogör för hur du utförde arbetet och löste problem som dykt upp.

 

Dokumentation

Bedömning kommer att ske fortlöpande under lektionen och på inlämningen av  de två uppgifterna.

 Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9