👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påsk på Blynäsviken/Tärnan

Skapad 2021-03-18 19:16 i Förskolan Blynäsviken Vaxholm Stad
Påsktraditioner
Förskola
Vad är påsk och vad betyder traditionen påsk? Vi kommer att prata om varför vi firar påsk och vad påskens dagar har för innebörd. Vi kommer att ta upp några olika påsktraditioner.

Innehåll

Varför?
Varför har vi valt detta område att undervisa kring? (Utgångspunkt)

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. lpfö-18

Vad?
(Förståelse för, Fakta, Färdighet och Förtrogenhet)

Vad vill vi att barnen ska lära sig? (Lärobjekt)

Vi vill väcka barnens nyfikenhet om påsken tex vad är påsk, varför vi firar påsk, vad traditionerna kommer ifrån och vad de olika dagarna heter och varför. Att de får en förståelse för hur livet var förr i tiden där traditionerna kommer ifrån.

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Vi vill att barnen ska få skapa, sjunga, dansa, ställa frågor och visa nyfikenhet om påsken som tradition.

Vilka indikatorer/indikatorer ska visa att vi har nått vårt mål (Vad ser vi att barnen gör, säger, visar mm)?

Vi ser att barnen skapar, sjunger, dansar, ställer frågor och visar nyfikenhet om påsken som tradition. Vi ser att barnen tex förstår varför vi firar påsk, vad traditionerna kommer ifrån, sitt kulturarv och vad de olika dagarna heter och varför. Att de har en förståelse för hur livet var förr i tiden där traditionerna kommer ifrån.

  • Vi har pratat om vad är påsk.
  • Vi har pratat om varför vi firar påsk.
  • Vi har pratat om namnen på de olika påskdagarna.
  • Vi har pratat om några påsktraditioner.
  • Vi har lärt oss påsksånger.
  • Vi har påskpysslat och gjort påskkort.
  • Vi har lyssnat på påsksagor och har sett på filmer om påsken.

Hur? (Kan specificeras i särskild planeringsmall)
Hur ska undervisningsstunderna se ut? 

När? Var? Vem/Vilka?
När i veckan erbjuder vi detta projekt?
Var ska vi vara? (Ute, inne, lokal)
Vilka barn och pedagoger deltar?

Detta erbjuder vi under vecka innan påsk. Det gör vi i mindre grupper och i helgrupp.

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi?

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Hur ofta/med vilken frekvens?

När ska det ske?

Vem ansvarar?

Vi dokumenterar detta genom foto och film.

Utvärdering tillsammans med barnen:

Hur går vi tillväga?
Förslag: 'Revisit' - gå tillbaka till inläggen på lärloggar för individ och grupp i Unikum och titta på bilder och läs texter på/om vad ni gjort. Titta på barnens alster på väggen. Ställ öppna frågor till barnen tex om hur de upplevt projektet, vad de lärt sig och om de vill utveckla något?

Hur dokumenterar vi utvärderingen?

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18