Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 12

Skapad 2021-03-19 09:56 i Råå Förskola Helsingborg
Förskola
Vi fortsätter att vara i rymden och leka fram vår berättelse både i parken och genom sagoberättande och filmskapande.

Innehåll

Våra prioriterade mål 2020/2021:

"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov"

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer"

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter"

Undervisning:

Vi ser att barnen går igång väldigt mycket på utforskandet i rymden och både kommer med idéer och lyssnar på varandras idéer och hakar i varandras. I parken kan man både ha en egen idé och haka på andras. Det finns stora möjligheter att samarbeta och kommunicera kring leken/utforskandet.

 

Det har funkat bra att pedagogerna är på olika ställen och är delaktiga i leken och utmanar, ställer frågor, benämner, språkbadar och projektbadar, samtidigt som en pedagog dokumenterar. Det har funkat bra att dokumentera med en speciell iPad (den bästa) i anteckningar där vi har förifyllt alla barnens namn med en rads mellanrum för att underlätta.

 

Vi har en saga som fungerar som reflektion och utveckling för barnen, där barnens olika spår berikar varandra och sammanstrålar. Barnens kunskaper kring hur kroppen samarbetar med material/verktyg/artefakter vi skapar, kommer fram i leken.

 

Vi ser att alla barn är delaktiga utifrån sina förutsättningar och vi skapar förutsättningar för detta. Vi startar var gång med att blåsa upp ballongen och poffa den och bege oss ut i rymden, vilket skapar en gemensam lekgrund för alla. Det är väldigt mycket glädje i barngruppen och en stor gemenskap i detta (även utanför projektet).

 

Vi vill fortsätta utveckla leken/utforskandet/sagan och arbeta med den som vi gjort nu i parken och även bygga fram den med filmskapande och en kunskapsbok.

 

Vi tänker att det är bra att dela oss nästa vecka, där barnen både får vara i parken och leka och några får vara på avdelningen och skapa film och vara i den filmmiljön i rymden genom greenscreen.

Vi tänker att vi väljer åt barnen så att de ena dagen får vara i parken och andra dagen på Jollen. De yngsta följer med till parken och kommer tillbaka och tar del av filmen/greenscreen när de kommer tillbaka och efter krubban.

Vi fortsätter att ge barnen tid och håller oss nära deras intresse och lyfter deras idéer.

Pedagogroll:

Vi är närvarande och lyssnar in vad de uttrycker i såväl tal som i leken och genom olika uttryck för att synliggöra hur de vill fortsätta sin lek/saga i rymden.

Varför:

Med hjälp av estetiska uttrycksformer får barnen möjlighet att fantisera, leka, språka, samarbeta och skapa tillsammans. Vi ser ett stort intresse hos barnen och leken pågår kring detta under hela dagen.

Dokumentation:

Skriv på ett papper på väggen så det blir synligt för barnen att deras tankar skrivs ner, använd detta vid de tillfällen vi samlas och skapar vidare på filmen.

Vi skriver i anteckningar digitalt för att se att alla barn är delaktiga genom att ha deras namn förifyllt.

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: