Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Skapad 2021-03-19 09:53 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Psykiatri
Psykisk ohälsa kan se ut på olika sätt. En del isolerar sig och berättar inte för någon om hur de känner, en del får svårt att koncentrera sig i skolan och riskerar att inte få betyg, vilket kan få konsekvenser som sämre valmöjligheter senare i livet. Det finns de som agerar ut mot omgivningen och andra som istället blir tysta. Lindrig psykisk ohälsa och allvarliga psykiska problem är olika saker. Lindrig psykisk ohälsa har mindre påverkan på livet, medan tillstånd som tvångssyndrom, ångestsyndrom, depression, ätstörningar och självskadebeteende kan innebära stora svårigheter att klara vardagen.

Innehåll

Lektionsplanering

 

Vecka 12

Måndag: Introduktion till Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

Onsdag: Studiedag

Torsdag:

Vecka 13

Måndag:

Onsdag: Jobba med fördjupningsuppgift

Vecka 15

Måndag:

Onsdag: Jobba med fördjupningsuppgift

Vecka 17

Måndag: Inlämning. 

Onsdag: Betygssnack.

Vecka 18

Måndag: forts. betygsnack. Kursavslut, utvärdering. 

Onsdag: Tid att jobba med rester/omprov.

Uppgifter

  • Psykisk ohälsa hos barn och unga

Matriser

Psy
Psykiatri 1

F
E
C
A
Vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
Eleven har ej uppnått målen.
Eleven beskriver även översiktligt orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
Eleven beskriver även utförligt orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: