Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalla kriget,kommunismens fall och nutidshistoria 9an vt-2021

Skapad 2021-03-19 10:47 i Gudhemsskolan Falköping
Grundskola 9 Historia
Om 1945 och framåt

Innehåll

 

Du ska ha kunskaper om och kunna förklara:

 
 • Fn
 • Trumandoktrinen
 • Tysklands delning
 • Mao och utvecklingen i Kina under kalla kriget
 • Järnridån
 • Kapprustning 
 • Kapitalism och kommunism
 • Terrorbalans
 • Marshallhjälpen
 • Eu och dess framväxt
 • Kolonoialismens uppgång och fall
 • Imperalismen
 • Koloniernas frigörelese
 • Koreakriget
 • Ungernupproret
 • Berlinmuren
 • Cubakruisen
 • Pragvåren
 • Vietnamkrigeet
 • Kriget i Afghanistan
 • Utvecklingen i Polen
 • Gorbatjov
 • Tysklands enade
 • Kommunismens fall i Sovjetunionen och öst Europa
 • Inbördeskriget i Jugoslavien 
 • 9/11
 • dagens terrorismen

Arbetssätt

Du kommer att få ta del av föreläsningar samt arbete, enskilt och i grupp. Du kommer att få visa dina förmågor genom diskussioner, skriftliga och muntliga uppgifter enskilt och i grupp, sant ett skriftligt pro

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: