👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 21 - PP - Vatten och luft v 12-15

Skapad 2021-03-19 10:54 i Påarps skola Helsingborg
Arbete med vatten och luft samt värme, kyla och väder.
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
Vatten kan lyfta stora fartyg, bilda moln, släcka vår törst och göra oss rena. Luft syns inte men kan fylla våra lungor och få en ballong att flyga. Livet på jorden behöver vatten och luft.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att... 

utveckla din...

 • förstå och använda begrepp inom kemi och fysik
 • diskutera och resonera
 • förklara och se samband (hur saker och ting hör ihop)

dina kunskaper om...

 • vattnets egenskaper och kretslopp
 • vad luft är 
 • värme, kyla och väder

 

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att du ska veta vad som menas med atomer och molekyler. Du ska känna till att luft är en blandning av gaser. Du ska känna till vattnets tre former och övergångar och begrepp som hör samman med det. Du ska veta vad som menas med att vattnet är ett lösningsmedel och kunna ge exempel på vilken betydelse det kan ha i naturen. Du ska också veta hur vi använder vatten och kunna beskriva vattnets kretslopp. 

I samband med det kommer du också att få kunskaper om värme, kyla och olika väder, t.ex. vad regn, dimma och åska är och hur vindar uppstår.  

 

Viktiga begrepp

Kemi: atmosfär, atom, avdunstning, fast form, flytande form, frysa, gasform, grundvatten, kondensering, kretslopp, luftfuktighet, lösningsmedel, molekyl, nederbörd, smälta, vattenånga, växthusgas

Fysik: blixt, dimma, hagel, kyla, leda värme, moln, regn, snö, temperatur, tromb, vind, väderprognos, värme, åska

 

Arbetssätt

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor genom att...

 • ha lärarledda genomgångar.
 • läsa och bearbeta faktatexter, med frågor.
 • tillverka en produkt som är beroende av vatten eller luft av naturmaterial.
 • göra uppgifter på Bingel.
 • se på film och arbeta med innehållet.
 • öva på att samtala och resonera.

 

Detta kommer att bedömas...

V. 14 kommer du i en gruppuppgift ute få visa att du ...

 • kan förklara vattnets egenskaper och kretslopp med hjälp av viktiga begrepp inom kemi.
 • kan berätta om hur du jobbat och tillverkat en produkt som är beroende av vatten eller luft.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6

Matriser

Fy Ke
Ht 20 - Vatten och luft

------------>
------------>
------------>
------------>
Kunskaper om vattnets och luftens egenskaper
• vattnets former och övergångar • atomers och molekylernas rörelser och betäckning • luftens sammansättning • vatten är ett lösningsmedel
 • Ke  A 6
Jag har ännu inte visat att jag har grundläggande kunskaper om luftens och vattnets uppbyggnad och egenskaper.
Jag har grundläggande kunskaper om luftens och vattnets uppbyggnad och egenskaper. Jag visar det genom att ge exempel på och beskriva vad luft är och hur vatten är ett lösningsmedel samt vad molekyler och atomer är och kan förklara dess rörelser, genom att använda några av begreppen vi har lärt oss på ett ganska bra sätt.
Jag har goda kunskaper om luftens och vattnets uppbyggnad och egenskaper. Jag visar det genom att ge exempel på och beskriva vad luft är och hur vatten är ett lösningsmedel samt vad molekyler och atomer är och kan förklara dess rörelser, genom att använda några av begreppen vi har lärt oss på ett ganska bra sätt.
Jag har mycket goda kunskaper om luftens och vattnets uppbyggnad och egenskaper. Jag visar det genom att ge exempel på och förklara hur luft och vatten hänger ihop genom att använda flera av begreppen vi har lärt oss på ett mycket bra sätt.
Kunskaper om vatten och luft och hur det hör ihop med vattnets kretslopp
• vattnets kretslopp • vatten är ett lösningsmedel • människans påverkan på vatten och luft
 • Ke  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan beskriva vattnets kretslopp i naturen.
Jag kan i stort sett beskriva vattnets kretslopp i naturen med egna ord och några av begreppen.
Jag kan förklara vattnets kretslopp i naturen med hjälp av vattnets egenskaper. Jag använder flera begrepp.
Jag kan förklara vattnets kretslopp i naturen med hjälp av vattnets egenskaper och koppla ihop det med att vatten är ett lösningsmedel. Jag använder flera begrepp på ett korrekt sätt.