👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Micro:pet

Skapad 2021-03-19 11:48 i Färentuna skola Ekerö
Grundskola 4 – 6 Teknik
https://sway.office.com/lmrXp3GfXj8WnrGG?ref=Link

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
    Tk  C 6
  • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
    Tk  C 6
  • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
    Tk  C 6