👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg-odling från frö till planta.

Skapad 2021-03-19 12:31 i Skogsbäckens förskola Fristående förskolor
Förskola
Vårat odlingsprojekt från frö till planta . Både inne och ute . Vad behövs för att det ska bli en planta. Från frö till bröd.

Innehåll

Syfte :

Att barnen ska förstå sambandet mellan frö till bröd. Vad behövs?

Mål :

Vi ska tillsammans plantera olika frön, ta hand om dessa när de växer och undersöka vad som sker. Vad händer med fröet? Vad behöver det för att växa? Barnen kommer få dokumentera vad som sker och reflektera kring förändringarna på olika sätt. Varför ?

För att barnen på ett konkret sätt ska få möjlighet att förstå hur växter växer, hur processen från frö till planta ser ut och vad ett frö behöver för att växa.

Metod:

Alla barn erbjuds möjlighet att plantera frön och vi pratar om vad fröna behöver för att växa. Vi har köpt in olika sorters frön: både blommor och ätbara växter som ärtor och morötter. Vi hoppas kunna skörda lite grönsaker sedan så barnen kan få äta det de har hjälpt till att så och skött om. Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen om vad som händer i krukorna med fröna. Vilka frågor och funderingar uppkommer? Vi undersöker och besvarar dessa tillsammans - tar hjälp av böcker och lärplattan.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18