Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP engelska åk 7 - USA and Canada

Skapad 2021-03-19 12:51 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Engelska
I det här arbetsområdet lär du dig mer om livet i USA och Kanada med hjälp av texter, korta filmer och hörövningar. Du kommer även att göra ett grupparbete om USA eller Kanada, där du låtsas att du ska ut på en roadtrip tillsammans med övriga medlemmar i gruppen.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 

Du kommer arbeta med olika texter, korta filmer och hörövningar för att lära dig mer om kulturen och livet i USA och Kanada. Du kommer att läsa, skriva och tala för att träna på att förstå och tolka innehåll i olika sorters texter, samt utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt. Du kommer även att göra ett grupparbete om USA eller Kanada, där du lär dig mer om allt från geografi till kultur och livsstil.

 

Grammatik i arbetsområdet:

 • Regelbundna verb i presens, preteritum och perfekt
 • Oregelbundna verb i presens, preteritum och perfekt

 

Varför ska du lära dig det?

 

Syftet med arbetsområdet är att utifrån temat USA och Kanada öva på de olika förmågorna; läsa, lyssna, skriva och tala. Denna gång med fokus på muntlig produktion samt kunskap om engelsktalande länder. När du lär dig mer om engelsktalande länder och dess kultur får du en ökad förståelse för andra människor och deras livssituation. Kunskap om och förståelse för engelsktalande länder och dess kultur kan även leda till ett större intresse för ämnet engelska.

 

 

Hur ska du lära dig det?

 

Vi varierar arbete i helklass, mindre grupper, par och individuellt. Du lär dig genom att arbeta aktivt med att läsa texter, öva ord och grammatik, lyssna, tala och skriva. Du kommer också att göra ett grupparbete kring USA eller Kanada.

 

 

Vilket material kommer du använda?

Classbook och workbook, Good Stuff Gold B, ne.se. Olika hemsidor för att hitta information om USA och Kanada (länkar finns i uppgiften i Classroom). 

 

Övrigt material som delas ut av läraren under lektionstid eller som tilldelas i ditt Classroom i engelska.

 

 

 

Hur ska området bedömas?

Du visar dina kunskaper kontinuerligt under lektionstid genom att: 

 • Läsa olika texter samt göra ett läsförståelsetest.
 • Titta på videoklipp och arbeta med hörövningar samt göra ett hörförståelsetest.
 • Olika typer av uppgifter/övningar som visar din skriftliga förmåga.
 • Att delta aktivt i diskussioner i mindre grupp under arbetets gång samt i redovisningen av grupparbetet.

 

Examinationer

 

 • vecka 15 läsförståelse
 • vecka 20 hörförståelse

 

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt/skriftligt under arbetsområdets gång
 • Lärandematris i Unikum efter områdets avslut

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9

Matriser

En
Engelska år 7 - USA and Canada

Förmåga

F
E
D
C
B
A
Lyssna
Når inte eller bara delvis målen för E-nivå.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska.
På väg mot C-nivå
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska.
På väg mot A-nivå
Förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska.
Läsa
Når inte eller bara delvis målen för E-nivå.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i olika sorters texter.
På väg mot C-nivå
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i olika sorters texter.
På väg mot A-nivå
Förstår såväl helhet som detaljer i olika sorters texter.
Tala - presentation
Når inte eller bara delvis målen för E-nivå.
Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
På väg mot C-nivå
Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
På väg mot A-nivå
Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala - samtal
Når inte eller bara delvis målen för E-nivå.
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Använder sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
På väg mot C-nivå
Kan uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Använder sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
På väg mot A-nivå
Kan uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Använder sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: