👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våga prata - vilja lyssna

Skapad 2021-03-19 13:14 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ett arbetsområde där vi arbetar med förmågan att tala inför andra.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Hur får man någon annan att tycka som man själv gör? Hur bygger man bra argument och framför dem trovärdigt? Detta och mycket annat kommer vi att träna på i vårt arbetsområde "Våga tala - vilja lyssna".

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Jag bedömer din förmåga att  "kommunicera och uttrycka sig i tal" i den debatt du deltar. Du skall ha väl genomtänkta argument med vilka du övertygar motståndaren. Jag bedömer också vilket ordförråd du använder, hur du väljer att framföra dina argument och med vilket engagemang ex. kroppsspråk, röst och du debatterar.

Hur väl du kan "anpassa språket till syfte, mottagare och sammanhang" bedöms utifrån hur väl du har följt instruktionerna när du byggt upp din argumentation. Jag bedömer också hur väl du anpassar dig till sammanhanget och situationen du befinner dig i.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi tränar på att prata inför klassen genom olika övningar, vi tränar också på att vara goda lyssnare, en förmåga som är viktigt när man skall debattera.

Vi kommer att gå genom vad argumentation och debatt är för något, när det används och hur man kan göra på bästa sätt.  

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Du bedöms under bedömningsdebatten.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv

Matriser

Sv
Svenska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
Kommentar
Föra diskussion
Eleven kan diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Du framför din åsikt i debatten, genom både argument och motargument. Dina argument är enkla (ex. Jag tycker inte om pälsdjur som husdjur för att de fäller så mycket hår.) Du har till viss del byggt dina argument på fakta. (ex. Man kan utveckla allergi.) Det du säger gör att andra kan svara och till viss del spinna vidare på det.
Dina argument innehåller mer fakta. (Ex. Forskningen visar att om man utsätts mycket för pälsdjur kan man utveckla allergi , därför bör man inte ha pälsdjur som husdjur eftersom de fäller mycket.) Det du säger är lätt för andra att spinna vidare på. Du väver in flera olika delar av fakta i dina argument.
Du väver in flera olika delar av fakta i dina argument. (Ex. Forskningen visar att om man utsätts mycket för pälsdjur kan man utveckla allergi , därför bör man inte ha pälsdjur som husdjur eftersom de fäller mycket. Dessutom visar också flera undersökningar att vi pga. vår renlighet lättare blir allergiska nu än tidigare. ) Det du säger gör att debatten kan ta en ny riktning. Du använder dig av motargumenten för att vidareutvecklar dina argument.
Muntlig framställlning
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll.
Du har förberett dig till viss del och åhörarna följer i huvudsak med i din presentation och förstår innehållet
Du är förberedd och din presentation är relativt lätt att hänga med i. Innehållsmässigt har du gått lite djupare in i ämnet.
Du är väl förberedd och din presentation är lätt att hänga med i. Du utvecklar dina tankar och ditt innehåll mer.
Anpassning
Eleven anpassar sin framställning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du försöker tänka på vem din presentation är till för, men lyckas inte helt i din anpassning, t ex gällande ordval.
Du gör en del anpassningar av innehåll och ordval inför sammanhanget och du formulerar dig relativt väl. Du gör ett försök att engagera publiken.
Du är medveten om hur dina ordval och din struktur påverkar mottagaren. Du formulerar dig väl och göra presentationen lättfattlig, samt engagerar publiken.