Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: kristendom, judendom och islam

Skapad 2021-03-19 13:16 i Bankekinds skola Linköping
Religion, åk 2. Kristendom, judendom och islam.
Grundskola 2 Religionskunskap
Religion handlar bland annat om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om olika seder och traditioner samt om hur människor tänker att vi ska leva och vara mot varandra. När många människor tro på samma saker och lever efter samma tankegångar kallar man det för en religion. I det här arbetsområdet ska du få lära dig om några högtider, symboler, heliga platser och byggnader och heliga skrifter inom kristendomen, judendomen och islam.

Innehåll

Undervisningens innehåll och arbetssätt:

-genomgångar i helklass

-läsa i faktabok SO -boken

-titta på film

-skriva arbetsboken

-rita/måla religionernas byggnader, symboler och heliga skrifter

-VENN-diagram på likheter och skillnader mellan religionerna.

-samtal i helklass och smågrupper

.promenad i närområdet för att titta på en kyrka

Begrepp:

religion, kristendom, judendom, islam, muslim, jude, kristen , Bibeln,  Koranen, Tora, Davidsstjärnan, Gud,  Allah, moské, kyrka, synagoga, bön, helig, präst, rabbin, imam, själ, symbol

 

Bedömning:

-Du ska kunna berätta följande om varje religion:

 • religionens namn
 • vilken helig skrift religionen har
 • namnge en helig byggnad/plats
 • säga vad den heliga skiften heter
 • rita och säga religionens symbol

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: