Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påsk - Havsörnen

Skapad 2021-03-19 13:37 i Förskolan Blynäsviken Vaxholm Stad
Projektplanering för olika områden
Förskola
Vad betyder traditionen påsk för oss?

Innehåll

Varför?
Varför har vi valt detta område att undervisa kring? (Utgångspunkt)

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. lpfö-18

Vad?
(Förståelse för, Fakta, Färdighet och Förtrogenhet)

Vad vill vi att barnen ska lära sig? (Lärobjekt)

Vi vill lära barnen nya begrepp (tupp, höna, kyckling, ägg, påskhare, påskkärring)
Fakta, vad är ett tex ägg? Varför äter man extra mycket ägg till påsk - historia (äldre tiders levnadsvillkor).

Vad gör påskkärring?

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Skapande: Göra påskägg - kort - kycklingar - tupp

Sånger om påsk

Vilka indikatorer/indikatorer ska visa att vi har nått vårt mål (Vad ser vi att barnen gör, säger, visar mm)?

Vi ser att barnen vill skapa, ställer frågor och visar nyfikenhet. Vi ser att barnen tex förstår sambandet mellan höna och ägg.

Hur? (Kan specificeras i särskild planeringsmall)

Länkar om påsk

https://www.firafest.se/hogtider/pasktraditioner/

https://blog.edu.turku.fi/smabarnssang/2020/03/20/ett-agg-och-en-tupp-och-en-hona/

Kvistegubben

https://www.youtube.com/watch?v=sXCCq6pXeCo  

Påsksånger

https://www.youtube.com/watch?v=rw6oViV0wFM&list=PL9GHMupI_pvbTZ4QtgUf-ve1PtAyi-wQ9

En påsksaga - Jakten på de stulna äggen.

https://www.youtube.com/watch?v=-rJ_gQHx5ZI

Pukkins firar påsk

https://www.youtube.com/watch?v=kPNwcv4N6xg

 

Hur ska undervisningsstunderna se ut? 

Vi arbetar i smågrupper (de som vi har som vanlig) under v 12 och 13.  

Barnen får höra saga, se på film - se inspirationsbilder om påsk (skapande).
Utifrån detta får de utforma eget skapande om påsken.

Vi avslutar påskfirandet med att de som vill sminkar vi till påskkärringar/gubbar den 31/3 och vi har en gemensam påsklunch den dagen. På förmiddagen den 31/3 har vi skattjakt efter vårt "påskägg" utomhus.

 

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Vi dokumenterar aktiviteter i grupp och lägger ut dokumentationen gemensamt i ett föräldrabrev.

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: