Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkarbete - Haren

Skapad 2021-03-19 13:50 i Skogsbäckens förskola Fristående förskolor
Förskola
Språk är en viktig grundsten för allt lärande. Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla sitt språk så tidigt som möjligt och samtidigt ge dem ett intresse för böcker.

Innehåll

Mål / syfte : Väcka intresse för böcker/språket och därmed ge möjlighet för individuell språkutveckling. Språket är en viktig grundsten inom alla lärområden. Barnen visar stort intresse för böcker och samtal. 

Genomförande : Vi delar in vår barngrupp i tre åldersindelade grupper till att börja med. Vi pedagoger ansvarar för var sin grupp. Arbetet kommer att löpa under hela terminen. Vi kommer att arbeta med Bornholmsmaterialet för de två äldsta grupperna och Babblarna för de yngsta barnen. De två Bornholmsgrupperna följs åt i materialet med samma bok men ibland med olika innehåll utifrån barnens nivå och intresse. Parallellt kommer vi erbjuda läsvila och spontan högläsning. Vi pedagoger ska vara tillgängliga och förberedda. Dokumentation sker löpande av ansvarig pedagog och tilldelar sin grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: