Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande och språk

Skapad 2021-03-19 14:05 i Lilla Gunghästen Falköping
Förskola
Vårt övergripande utvecklingsarbete för hela läsåret 20-21 baseras i huvudsak på språkutveckling på många plan. Under vårterminen 2021 fokuserar vi på att använda ateljéns möjligheter att förstärka alla färdigheter.

Innehåll

Tillsammans med barnen har vi undersökt följande forskningsfråga:

Hur utnyttjar vi ateljén för vår språkutveckling? 

Vi arbetar med ett språkmedvetet arbetssätt där vi betonar begreppen under tiden vi utforskar materialet och hur vi kan arbeta med det.

Vi tar alla chanser att skapa med barnen för att förstärka berättelser, för att betona årstidsväxlingar, växter, djur och vadhelst barnen visar intresse för. Vi använder oss av en mångfald tekniker ex lera, vattenfärg, klipp och klistra, collage.

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: