Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2021-03-19 14:25 i Heby förskola Lönneberga Heby
Förskola
I en glänta i skogen ligger förskolan Djuris. Här går kompisarna Ull, Satsumas, Flöjt och Fiolin. De har roligt tillsammans – men vänskap kan också vara svårt. Hur blir man egentligen en bra kompis?

Innehåll

”Programmen syftar till att stärka barnens relationer i gruppen, ge verktyg för att hantera konflikter och reflektera över olika sorters känslor. Fokus ligger på respekt för varandra, allas lika värde och rätten att få vara den man är. Genom att ta avstamp i lek och i vardagliga situationer behandlas ämnen som är viktiga för att utveckla kamratskap och empati” 

https://urplay.se/serie/218528-djuren-pa-djuris

 

Var är vi? 

Vi ser att det finns behov av att stärka barnens relationer i gruppen. I leken ser vi att barnen utforskar varandra och varandras gränser och integritet. De försöker hitta sina olika roller och bilda sig uppfattning om hur man som grupp fungerar tillsammans. Barnen har behov av att leka gemensamma lekar och aktiviteter som stärker gruppen. 

 

Vart ska vi?

Se valda läroplansmål nedan. Vi arbetar med valda läroplansmål för att de är viktiga i arbetet med att hitta samhörighet och gemenskap i gruppen. Det förväntade resultatet av arbetet är att se lek och gemenskap i gruppen som utstrålar respekt för varandra samt nya sätt att hantera konflikter. 

 

Hur gör vi?

Vi arbetar med en känsla i taget. Genom att se på ett avsnitt och sedan diskutera vad som händer i programmet och tillsammans med barnens egna erfarenheter prata om hur vi vill ha det i vår grupp hittar vi en gemenskap i gruppen. Varje känsla/avsnitt följs sedan upp med skapande, lek eller aktiviteter och olika gestaltningar av känslan kopplade till de olika programmen.

Ledsen
Vi testar hur man ser ledsen ut, vi pratar om och berättar för varandra vad som gör oss ledsna och hur man kan göra om någon annan är ledsen, vi målar ledsen-målningar och vi dansar ledsendans.
 
Glad
Vi funderar hur det känns att vara glad, hur känns det i kroppen? vi pratar om vad som gör oss glada och lyckliga och ritar något som illustrerar det, vi använder en känslometer för att mäta glädje, vi väljer styrkelåtar som får oss att bli glada och dansar tillsammans,
 
Rädd
 
Arg

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: