👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monstret 4AB vt21

Skapad 2021-03-19 18:54 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här arbetsområdet ska du få skriva en kapitelbok, en bok som handlar om ett monster… och allt vad det för med sig! Syftet med detta arbetsområde är att du ska bli säkrare på att skriva texter på svenska. Säkerhet som byggs upp av skrivregler, stavning och övning i att uttrycka sig på olika sätt.

Innehåll

Vad ska du lära dig?
Syftet med detta arbetsområde är att du ska bli säkrare på att skriva texter på svenska. Säkerhet som byggs upp av skrivregler, stavning och övning i att uttrycka sig på olika sätt. 

Du får öva på förmågorna att:

- formulera sig och kommunicera i skrift,
- ta ansvar för sitt eget lärande, sin arbetsmiljö och sin framtida utveckling.


Varför ska du lära dig det?
Ja, varför är det viktigt att kunna formulera sig i skrift? Alltså, kunna skriva... Enligt mig finns det framförallt tre viktiga anledningar till varför det är nödvändigt.

  • Att du ska kunna kommunicera och förmedla det du vill med omvärlden och göra det på ett trovärdigt sätt, kanske inte alla vill göra sig hörda på exempelvis en blogg men många av er kommer att vilja uttrycka det ni tycker och tänker på nätet. Då är det snyggt om man kan göra det på rätt sätt.
  • Att du lättare ska kunna klara av skoltiden som ligger framför dig, då det är något som ständigt kommer att krävas av dig.
  • Att kunna skriva gynnar dig resten av livet då det är något som man behöver kunna på något vis, mer eller mindre, i de flesta eller kanske alla yrken.

 

Hur ska du lära dig det?
Vi övar på att ta ansvar för lärande, arbetsmiljö och framtida utveckling genom att du ser till att lämna in texter i tid, arbeta med rätt
saker på lektionerna och använder samt lär dig av de tips du får i återkopplingen och under lektionstid.

Genom att lyssna och vara aktiv på lektionerna samt lära av den återkoppling du får kommer du att utveckla din förmåga att skriva genom att skriva en kapitelbok med titeln Monstret.


Vilket material kommer du använda?
Instruktioner från läraren, baserat på en omarbetat version av materialet ”Monstret”.


Hur ska området bedömas?
Du visar främst att du lär dig genom att du deltar aktivt under lektionstid och utför det arbete som förväntas av dig. Mot slutet av arbetsområdet skriver du en examinerande text med bestämt tema/ tydlig instruktion – kopplat till Monstret och denna ligger till grund för den avslutande återkopplingen i arbetsområdet.


Hur ska återkoppling ges?

  • Du får enskilt och i grupp kommentarer muntligt och skriftligt av läraren under arbetets gång,
  • En kommentar i matrisform på Unikum som grundar sig på den examinerande texten du skriver mot slutet av arbetsområdet,
  • Samt kommentarer och rättning i själva examinerande texten.

Matriser

Sv
Skriva - Sv

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Texten saknar tydlig början och slut och/eller röd tråd.
Texten har en början och ett slut, det finns delvis en röd tråd.
Texten har en till största del röd tråd, tydlig början och slut.
Texten har en genomgående röd tråd.
Anpassa till syfte och mottagare
Texten behöver anpassas till instruktionen.
Texten är på något vis anpassad till instruktionen.
Texten är till stor del anpassad till instruktionen.
Texten är helt anpassad till instruktionen.
Språkbruk
Samma ord används ofta.
Ordvalet är delvis varierat.
Ordvalet är till stor del varierat.
Ordvalet är väl varierat.
Stavning
Orden i texten är till stor del ljudenligt stavade.
Orden i texten är delvis rättstavade.
Orden i texten är till övervägande del rättstavade.
Texten visar stor säkerhet i stavning med som mest enstaka stavfel.
Skiljetecken
Texten innehåller meningar utan skiljetecken och stor bokstav.
I texter används ibland skiljetecken och stor bokstav.
Texten visar säkerhet i användandet av stor bokstav och de stora skiljetecknen (punkt, utropstecken och frågetecken).
Texten visar säkerhet de stora skiljetecknen samt övriga skiljetecken som används.
Styckeindelning
Texten har inga stycken.
Det finns försök till att dela in i stycken i texten.
Det finns till stor del fungerar styckeindelningen i texten.
Texten har fungerande styckeindelning.

Sv
Arbetsmiljö och eget ansvar

Eget ansvar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Eget ansvar
Lämna in texter i tid.
Jag tycker det är svårt att veta hur jag kan ta ansvar för mina studier och mitt lärande.
Jag tar från och till ansvar för mina studier och mitt lärande.
Jag tar oftast ansvar för mina studier och mitt lärande.
Jag tar alltid ansvar för mina studier och mitt lärande.
Ansvar för arbetsmiljön
Göra rätt aktivitet på lektionstid för att bidra till sin egen och andras arbetsro.
Jag tycker alltid det är svårt att själv göra rätt aktivitet på lektionstid.
Jag har ofta svårt att göra rätt aktivitet på lektionstid.
Jag har från och till svårt att göra rätt aktivitet på lektionstid.
Jag gör nästan alltid/ alltid rätt aktivitet på lektionstid.