👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder & Klimat 20F

Skapad 2021-03-20 10:55 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vi lär oss mer om väder och klimat med fokus på länderna Kenya och Bangladesh.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vecka 11,12 och 13 tittar vi närmre på väder och klimat! Vi kommer under geografilektionerna att fördjupa oss särskilt i klimatet i Kenya och Bangladesh och lära oss om vad klimatförändringar får för konsekvenser för natur, samhälle och människorna i dessa länder. Ni kommer även att lära er om väder och klimat under NO-lektionerna dessa veckor tillsammans med Joakim, då med fokus på naturen.

 

Inlämningsuppgift:

I det här arbetområdet kommer du att få göra en inlämingsuppgift där du jämför Kenya och Bangladesh i en löpande text. Redogör för likheter och skillnader. Hur är det att leva i dessa länder? (Se specifik information kring inlämningsuppgift på Classroom)

 

Material som används i arbetsområde och som hjälper dig med inlämningsuppgiften:

 

Matriser

Ge
Väder och Klimat 20F

Rubrik 1

Inte helt godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samspel människa, samhälle och natur
Uppnår inte helt kriterierna för nivå 1.
Du visar att du har enkla kunskaper om naturen (torkan i Kenya, översvämningarna i Bangladesh samt klimatzonerna länderna tillhör), samhället (jordbruket etc) i de två länderna och människorna som bor där. Du har enkla kunskaper om hur samhälle, natur och människa hänger samman - alltså påverkar och påverkas av varandra.
Du visar att du har goda kunskaper om naturen (torkan i Kenya, översvämningarna i Bangladesh samt klimatzonerna länderna tillhör), samhället (jordbruket etc) i de två länderna och människorna som bor där. Du har goda kunskaper om hur samhälle,natur och människa hänger samman - alltså påverkar och påverkas av varandra.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om naturen (torkan i Kenya, översvämningarna i Bangladesh samt klimatzonerna länderna tillhör), samhället (jordbruket etc) i de två länderna och människorna som bor där. Du har mycket goda kunskaper om hur samhälle,natur och människa hänger samman - alltså påverkar och påverkas av varandra.
Geografiska begrepp
Uppnår inte helt kriterierna för nivå 1.
Du använder några av SO-orden (däribland "sårbar plats", väder och klimat) som finns med som tips i inlämningsuppgiften och visar att du delvis förstår vad de betyder.
Du använder flera av SO-orden (däribland "sårbar plats", väder och klimat) som finns med som tips i inlämningsuppgiften och visar att du i stor utsträckning förstår vad de betyder.
Du använder många av SO-orden (däribland "sårbar plats", väder och klimat) som finns med som tips i inlämningsuppgiften och visar att du helt förstår vad de betyder genom att använda dem för att föra dina resonemang framåt.
Klimatförändringar och deras konsekvenser
Uppnår inte helt kriterierna för nivå 1.
Du har enkel förståelse för varför klimatförändringar uppstår och hur människors beteende (t ex utsläpp av fossila bränslen i Sverige) kan få konsekvenser för klimatet i andra delar av världen (t ex torka i Kenya och översvämningar i Bangladesh)
Du har god förståelse för varför klimatförändringar uppstår och hur människors beteende (t ex utsläpp av fossila bränslen i Sverige) kan få konsekvenser för klimatet i andra delar av världen (t ex torka i Kenya och översvämningar i Bangladesh)
Du har mycket god förståelse för varför klimatförändringar uppstår och hur människors beteende (t ex utsläpp av fossila bränslen i Sverige) kan få konsekvenser för klimatet i andra delar av världen (t ex torka i Kenya och översvämningar i Bangladesh)
Hållbarhetsfrågor och förslag på lösningar
Uppnår inte helt kriterierna för nivå 1.
Du ger enkla förslag på lösningar till problemen klimatförändringar. Tips är att använda “start- och fortsättningsmeningarna”. Tänk in människa, natur och samhälle i ditt svar.
Du ger utvecklade förslag på lösningar till problemen klimatförändringar. Tips är att använda “start- och fortsättningsmeningarna”. Tänk in människa, natur och samhälle i ditt svar.
Du ger välutvecklade förslag på lösningar till problemen klimatförändringar. Tips är att använda “start- och fortsättningsmeningarna” . Tänk in människa, natur och samhälle i ditt svar.