👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO 5 - Energi

Skapad 2021-03-20 11:37 i Centrumskolan Munkedal
Vi utgår från materialet "Koll på No 5" och läser om energi.
Grundskola 5 NO (år 1-3) Fysik
Väckarklockans ljud väcker dig. du kliver upp och tar en dusch. Ute blåser det kallt, men inne i huset är det varmt. Du lyssnar på musik medan du äter en rostad smörgås till frukost. Allt du just just har varit med om har med energi att göra. Från ljudet av väckarklockan, vinden och värmen, duschen och musiken till den rostade smörgåsen i magen. Men var kommer all denna energi ifrån?

Innehåll

Mål för dig som elev

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • ge exempel på vad vi behöver energi till.
 • förstå vad energiprincipen innebär.
 • ge exempel på energikällor.
 • veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi.
 • veta hur en elektrisk apparat fungerar, till exempel en elvisp.
 • ge exempel på vad magneter används till.

 

Arbetsområde och arbetssätt

Vi utgår från Koll på NO 5 och läser om energi.

Du kommer att arbeta individuellt, i par och i helklass. Vi kommer att utgå från boken Koll på NO. Genom att läsa i boken, svara på frågor samt göra undersökningar och experiment kommer eleverna att utveckla sina kunskaper. I slutet av området får eleverna göra en stencil "Koll på kapitlet" samt en diagnos.

Du kommer att få arbeta med olika begrepp i texten från kapitlet:

 • elektricitet
 • elektromagnet
 • elmotor
 • energiformer
 • energikälla
 • energiprincipen
 • fossila bränslen
 • förnybar energi
 • generator
 • icke förnybar energi
 • isolatorer
 • kemisk energi
 • kompass
 • kraftverk
 • ljudenergi
 • magnetfält
 • minuspol
 • nordpol
 • pluspol
 • rörelseenergi
 • sluten krets
 • stömavbrott
 • strömbrytare 
 • strömkälla
 • spole
 • sydpol
 • transport
 • turbin
 • värmeenergi
 • växthuseffekt

Vi skriver begreppen och vad det betyder samt diskuterar kring dem och sätter in dem i meningar. 

Du kommer att få se faktafilmer om energi och magnetism.

Du kommer att få se filmer på begreppa (inläsningstjänst) om energi och magnetism. 

Alla filmer och begrepp finns att tillgå på klassens teams.

Du kommer få arbeta med tillhörande övningar/uppgifter på Bingel och elevspel.

Innan diagnosen gör vi några Kahoot om kapitlet.

 

Bedömning

 

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, både i skriftlig och muntlig form.

Du kommer även att få göra en diagnos i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

NO Fy
Kopia av Allmän matris i SO/NO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ge exempel, använda fakta
Du ger enstaka exempel för att beskriva eller förklara.
Du kan ge några exempel som stärker dina argument eller förklaringar.
Du använder flertalet relevanta exempel för att stärka dina argument eller förklaringar. Fakta är korrekta.
Använda begrepp
Du använder dig av några begrepp som vi arbetat med.
Du använder dig av flertalet begrepp som tillhör ämnet.
Du använder begrepp på ett relevant sätt för att ordna dina texter och förklara ämnet vi arbetar med.
Förklara: argumentera, resonera, analysera och se samband
Du svarar på frågor. Gör uppgifter. Förklaringarna är enkla på så sätt att de främst består av påståenden som förklaras ibland.
Du förklarar hur saker hänger ihop. Det vill säga hur det ena leder till det andra och kanske till och med det tredje.
Dina förklaringar innehåller "vrid och vänd-moment". Dvs du förklarar "å ena sidan och andra sidan"- perspektivet. Långsiktigheten. Delar och helheter. Olika aktörer.