👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska författare 1800- & 1900-tal 9B

Skapad 2021-03-20 15:08 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Vi jobbar i detta arbete med att se kopplingar mellan författaren, tillkomsttiden och verket.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Hur har författaren inspirerats av sitt eget liv då denne skrev sitt verk? Hur passar texten in i samtidens sätt att leva och se på saker och ting? Vi jobbar i detta arbetsområde med att lära oss hitta likheter mellan författare, verket och tillkomsttiden.

Innehåll

Vad vi gör

Vi läser textutdrag skrivna av kända svenska författare under sekelskiftet, 1800-1900-tal.

Vi arbetar med att se kopplingar mellan författarens liv och samtid och textens innehåll. 

Syfte

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. 

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter och annat berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Centralt innehåll som behandlas

Centralt innehåll är den del av kursplanen som berättar vad som måste ingå i undervisningen mellan åk 7 och 9. 

Se kopplingar till Lgr11 nedan.

Kunskapskrav som testas

För E
- Du kan föra enkla resonemang om texters kopplingar till författaren. 

- Du kan då dra till viss del underbyggda slutsatser om hur texten har påverkats av samhället och livsvillkoren under tiden som texten skrevs. Arbetsformer

Vi jobbar med föreläsningar, filmvisningar om samhället i Sverige under sekelskiftet.

Vi jobbar med gemensam läsning och diskussion av texter. 

Vi jobbar med föreläsningar om författare och texterna. 

Du har gruppdiskussioner. 

Du får en slutuppgift som du skriver på egen hand. 

Bedömningsformer

Vi kommer att diskutera och jobba med texterna i helgrupp och i mindre grupp.

Det är i huvudsak den avslutande uppgiften som har vikt i bedömningen. 

För bedömningen används dock allt underlag för bedömning som finns från arbetsområdet. 

Matriser

Sv
Författare, svenskt sekelskifte 1800- 1900-tal.

Att finna och underbygga samband

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förmåga att se samband mellan författaren och dennes verk
Du visar att du kan se enkla samband mellan författarens liv, erfarenheter eller åsikter och dennes texter.
Du visar att du kan göra utvecklade kopplingar mellan författarens liv, erfarenheter eller åsikter och dennes texter.
Du visar att du kan göra välutvecklade och nyanserade kopplingar mellan författarens liv, erfarenheter eller åsikter och dennes texter.
Förmåga att koppla textens innehåll till dess tillkomsttid
Du visar att du kan se enkla samband mellan textens innehåll/budskap och dess tillkomsttid.
Du visar att du kan se till viss del komplexa kopplingar mellan textens innehåll/budskap och dess tillkomsttid.
Du visar att du kan se komplexa samband mellan textens innehåll/budskap och dess tillkomsttid.
Förmåga att underbygga resonemang
Du underbygger dina resonemang till viss del genom att citera, källhänvisa eller referera till olika källor.
Du underbygger dina resonemang relativt väl genom att citera, källhänvisa eller referera till olika källor
Du underbygger dina resonemang väl genom att citera, källhänvisa eller referera till olika källor.