👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasthet och hållbarhet

Skapad 2021-03-20 17:41 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad ska man tänka på när man bygger en bro för att den inte ska rasa? Spelar det någon roll om man bygger ett hus i trä, glas eller betong? Varför välter inte höghus när det blåser? I det här momentet får du lära dig mer om det som kallas hållfasthet!

Innehåll

Den starkaste geometriska formen är triangeln, vilket används i fackverksprincipen. Fackverk används över hela världen idag för att skapa stabila och hållbara konstruktioner. Vi hittar fackverksprincipen i Eiffeltornet, broar och i byggnader.

Syfte

Syftet med det här momentet är att du ska lära dig mer om hur man bygger för att skapa stabila och hållfasta konstruktioner. Du får då t.ex. lära dig om olika krafter som påverkar konstruktioner samt hur man väljer material.
Eleven kan ge exempel på några olika brolösningar och deras funktion samt
vilka material som använts.
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva
möjliga idéer till lösningar och utforma enkla fysiska och digitala modeller.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller
texter.
 
 
Viktiga begrepp
* Krafter som material och konstruktioner kan utsättas för: Tryckkraft, dragkraft, böjning, vridning
 
* Stabilitet: Balans, jämvikt, tyngdpunkt, stödyta och lodlinje
 
* Konstruktion (hur man bygger med materialet), t.ex. fackverk, armering, korrigering samt balkar och deras former
 
* Material, t.ex. trä, glas, olika metaller och betong. Materialens egenskaper: Hårdhet/plasticitet, tryckhållfasthet, draghållfasthet, böjhållfasthet, vridhållfasthet, elasticitet, sprödhet.
 
Vi ska planera, designa och bygga en brokonstruktion
Materialen som ni bygger av är:
 
glasspinnar, sugrör, pinnar, lim och piprensare . Eventuellt Strawbees. .
Verktyg: Linjal, sax och avbitartång
Bron ska uppfylla följande krav:
När bron är färdig ska ni dokumentera den i en teknisk ritning med mått.
Gruppen kommer att hålla en muntlig redovisning, där brons hållfasthet bedöms.
Varje elev skriver dessutom en egen rapport om arbetet.
 
Bedömning
Du visar dina kunskaper genom
 
* Ditt deltagande i de teoretiska och praktiska lektionerna
 
* Ett skriftligt test mitt i momentet där du visar att du har lärt dig begreppen
 
* Ett skriftligt prov i slutet av momentet där du visar att du kan använda begreppen. Kan även göras muntligt genom att du spelar in dina svar.

Matriser

Tk
Teknik - hållfasthet

Vi bygger broar...

E
C
A
Förklara
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Beskriva och ge exempel
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord