👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Kemins grunder

Skapad 2021-03-20 17:51 i Margarethaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Kemi
Inom kemin studerar vi olika ämnen och hur de kan förändras ifråga om exempelvis egenskaper, struktur och sammansättning. Kemiska processer finns överallt i vår vardag men sker även inuti vår kropp, till och med när vi sover...

Innehåll

Efter du har jobbat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Förstå vad kemi handlar om
 • Kunna ge exempel på hur kunskaper i kemi förbättrat våra levnadsvillkor
 • Kunna ge exempel på hur kunskaper i kemi används på sätt som leder till miljöproblem
 • Förstå att det är experiment tillsammans med tänkande som lett fram till dagens kunnande i kemi
 • Förstå de säkerhetsregler som måste finnas i samband med experiment
 • Veta hur säkerhetsutrustning och en del labbutrustning ska användas
 • Kunna, med hjälp av sinnena, beskriva och identifiera några vanliga ämnen och material
 • Kunna, med hjälp av enkla experiment, undersöka ämnens och materials egenskaper 
 • Kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9