Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hantera teknisk utrustning

Skapad 2021-03-21 10:49 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Hantera redskap och teknisk utrustning såsom digitalkamera, dator, iPad och smartboard.
Grundsärskola 4 – 6 Teknik
Du ska använda iPad och dess olika funktioner och appar, smartboard så du vet vilka möjligheter dessa redskap har och kan hantera dem på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga att:
- använda iPad med dess olika funktioner och appar på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Hur ska det bedömas?
Det bedöms när du använder dina digitala hjälpmedel i skolan. 

Genom att du jobbar och dokumenterar dina arbeten i varje funktion/app på ditt digitala hjälpmedel.

Undervisning och arbetsformer

Du använder teknisk utrustning som verktyg för att dokumentera arbeten, göra faktatexter, söka information på Internet, sociala medier, användning av appar mm.
kamera funktionen: ta kort, överföra till dokument, använda bilderna t.ex. redigera dem iMovie.
söka information: söka information och tjänster på Internet, skriva i Widgit Writer, göra egna texter i bl a Keynote. 
iPad: ta kort, filma, använda bilder och film till att göra bildspel, film med tal och text, dokumentera arbeten till redovisningar, lägga på olika filter i bl a clips.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vad dator används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer, till exempel diskmaskiner och telefoner
  Tk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  1-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet.
  Tk  C 6
 • Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: