Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hantera teknisk utrustning

Skapad 2021-03-21 11:29 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Hantera redskap och teknisk utrustning såsom digitalkamera, dator, iPad och smartboard.
Grundsärskola 4 – 6 Kommunikation Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter Estetisk verksamhet
Du ska använda iPad och dess olika funktioner och appar. Att du kan hantera dem på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Se koppling läroplanen nedan.

Bedömning - vad och hur

Visa intresse

Delta

Medverka/bidra

Undervisning och arbetsformer

Du använder teknisk utrustning som verktyg för att dokumentera arbeten, göra faktatexter, söka information på Internet, sociala medier, användning av appar mm.

kamera funktionen: ta kort, överföra till dokument, använda bilderna t.ex. redigera dem iMovie.
söka information: söka information och tjänster på Internet, olika medier för information, skriva i Widgit Writer, göra egna texter och presentationer i bl a Keynote. 
iPad: ta kort, filma, använda bilder och film till att göra bildspel, film med tal och text, dokumentera arbeten till redovisningar, lägga på olika filter i bl a clips.

Vi samtalar både enskilt och i grupp hur man på ett ändamålsenligt sätt använder sitt digitala verktyg. Samt hur man ansvarsfullt agerar själv i olika medier. Vi kommer att träna på de olika funktionerna och appar som finns i iPaden. Alla tillsammans, men också som enskilt bänkjobb.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • söka information om service- och kulturutbud, och
  VAA
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande.
  ES  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  ES  4-6
 • Presentationer, framträdanden, såval med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Bildhantering, såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder och andra för eleverna aktuella bilder. Hur de är uppbyggda och vilket budskap de förmedlar.
  ES  4-6
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.
  KOM  4-6
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.
  KOM  4-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst och sjukvård samt fritids- och kulturutbud i närsamhället. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
  VAA  4-6
 • Information i såväl digitala som andra medier.
  VAA  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.
  VAA  4-6
 • Avbildningar av verkligheten, till exempel bild, foto och film.
  VEU  4-6
 • Hur datorer används och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring, till exempel tangentbord och skärm.
  VEU  4-6
 • Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  VEU  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: