Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner - Det man vinner i kraft förlorar man i väg.

Skapad 2021-03-21 12:19 i Skärgårdsstadsskolan Österåker
Enkla maskiner - grundläggande mekanik
Grundskola 4 – 6 Teknik
Det finns arbete som är för tungt för att utföra bara med hjälp av vår kropp, t.ex lyfta eller flytta på jättetunga saker. Då tar vi hjälp av enkla maskiner som hjälper oss att göra jobbet. Under de närmaste veckorna ska vi lära oss mer om de enkla maskinerna och på vilket sätt de hjälper oss.

Innehåll

Under cirka 5 lektioner kommer vi att arbeta med enkla maskiner och grundläggande mekanik i tekniken. Syftet är att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och bekanta sig med några av teknikens grundläggande begrepp. Vi arbetar med de sex enkla maskinerna; hjulet (och axeln), hävstången, lutande planet, skruven, kilen och blocket. Vi tittar på hur maskinerna fungerar genom kraftförstärkning eller förändring av riktningen på kraften. Vi lär också oss om hur dessa maskiner ligger till grund för alla maskiner i vår vardag.

 

Undervisning

Vi kommer läsa och besvara frågor om de enkla maskinerna.

Vi kommer se filmer om de enkla maskinerna.

Vi kommer göra en del försök/uppgifter med de enkla maskinerna.

Eleverna kommer att skriva ett kort arbete om en av de enkla maskinerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: