👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2021-03-21 13:59 i Harvestadsskolan Linköping
Grundskola 5 Historia
Vi lär oss om hur Sverige växter till en stormakt och orsakerna till detta. Vi lär oss om regalskeppet Vasa, det trettioåriga kriget och viktiga personer kopplade till perioden. Vi letar efter spår från stormaktstiden och tittar närmre på vilka symboler som används. Vi studerar även häxjakten och ser hur det påverkat kvinnans roll idag. Under arbetet kommer vi titta på filmer, diskutera och läsa texter tillsammans.

Innehåll

Innehåll i undervisningen

Vi kommer att lära oss om:

- Stormaktstiden, Gustav II Adolf, Vasaskeppet & 30 åriga kriget

- Drottning Kristina - "flickan som gjorde vad hon ville"

- Karl X Gustav, Karl XI samt häxjakt

- Adeln och vanligt folk

- Karl XII

- Spår från stormaktstiden som vi kan se i samhället idag. (Statyer, gatunamn, industrier, arbetskraftsinvandring)

 

Arbetssätt i undervisningen

Vi kommer att arbeta med:

 • undervisning med övningar och gruppdiskussioner
 • film och efterarbete med filmen
 • Läsa och svara på frågor

 

Bedömning

- Bedömningsuppgift - ser samband och ger förslag genom att se hur olika tidsperioder hänger ihop och hur de olika händelserna i tiden påverkat oss idag.

- Bedömningsuppgift -  ser samband och ger förslag på vad vi kan se för spår av historien i vår tid. Varför finns det likheter och skillnader mellan det som är historia och det som vi har i samhället idag.

- Begrepp- och faktaprov

Tidsåtgång

v.12-18

Uppgifter

 • Fakta - och begreppsprov

 • Bedömningsuppgift - spår från Stormaktstiden

 • Bedömningsuppgift - Kvinnor under Stormaktstiden

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden - matris

Visar ej
Godtagbara kunskaper
Säker
Mycket säker
1.1 Kunna fakta
Du behöver träna för att få grundläggande kunskaper om hur det var förr i tiden, historiska händelser och personer.
Du har grundläggande kunskaper om hur det var förr i tiden, historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden, historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden, historiska händelser och personer.
1.2 Resonera
Du behöver träna på att resonera om orsaker till och följder av hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever.
Du resonerar på ett enkelt sätt om orsaker till och följder av hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever.
Du resonerar på ett utvecklat sätt om orsaker till och följder av hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever.
Du resonerar på ett välutvecklat sätt om orsaker till och följder av hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever.
1.3 Se samband
Du behöver träna på att undersöka och beskriva hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du undersöker och beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du undersöker och beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du undersöker och beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
1.4 Ge förslag /exempel
Du behöver träna på att ge exempel hur olika tidsperioder påverkar oss idag.
Du ger enkla exempel hur olika tidsperioder påverkar oss idag.
Du ger utvecklade exempel hur olika tidsperioder påverkar oss idag.
Du ger välutvecklade exempel hur olika tidsperioder påverkar oss idag.
2.1 Ge förslag /exempel
Du behöver träna på att visa och förklara spår av historien i vår tid.
Du kan visa och förklara spår av historien i vår tid.
2.2 Resonera
Du behöver träna på att resonera om varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du resonerar på ett enkelt sätt om varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du resonerar på ett utvecklat sätt om varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du resonerar på ett välutvecklat sätt om varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
2.3 Använda begrepp
Du behöver träna på att använda begrepp.
Du använder begrepp på ett ganska bra sätt.
Du använder begrepp på ett bra sätt.
Du använder begrepp på ett mycket bra sätt.