Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2A

Skapad 2021-03-21 15:19 i Påskagängets skola Lunds för- och grundskolor
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Vi arbetar med läromedlet Favorit matematik 2A

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

Du ska få lära dig:

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel och färdighetsträna i din bok och på arbetsblad.

Bedömning: Hur du visar vad du kan.

I det dagliga arbetet i boken, stenciler, när vi arbetar laborativt, när vi spelar spel och genom att aktiv delta i diskussioner.

Begrepp: 

addition, term, summa, plustecken, subtraktion, differens, minustecken, ental, tiotal, tal, större än , mindre än, likhetstecken, sedel, mynt, talmönster, tallinje, tvåsiffrig, växla, sammanlagt, uppställning, växla, minnessiffra, marginal, hörn, cirkel, rektangel, metod, addera, subtrahera, multiplikation, faktor, produkt, multiplicera, räknesätt, dubblera, tabell, storleksordning, multiplikationstecken, par, division, täljare, nämnare, kvot, spegelvänd, en halv, hälften, en tredjedel, en fjärdedel och en sjättedel.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: