Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 7 vt 2016 blandningar och separering

Skapad 2012-03-06 15:24 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP i kemi för åk 7 Järnåkraskolan
Grundskola 7 Kemi
...

Innehåll

Blandningar och separering

Mål för elev

Du ska utveckla dina kunskaper om olika slags blandningar, samt utifrån ämnenas egenskaper välja rätt metod/metoder för att skilja ämnena åt.

Innehåll

Grundämne, kemiskförening olika blandningar, vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen. Olika metoder att separera ämen åt.

Genomförande

Du kommer under genomgångar samt egna laborationer lära dig om olika ämnen och dess förmåga att blanda sig eller inte blanda sig. Du kommer också med bakgrund av denna fakta lära dig hur du separerar ämnen med olika egenskaper
Arbetet pågår under vårterminen 2016
Du kan hitta information i dina anteckningar från laborationer och genomgångar på lektionerna, kemiboken kapitel 8

 

Bedömning

  • Kunskaper om materiens uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar
  • -Förmåga att utföra systematiska undersökningar utifrån given planering och dokumenteraundersökningarna
    -Laborera säkert

Kursplanemål

•genomföra systematiska undersökningar i kemi
•använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i
samhället, naturen och inuti människan.

Matriser

Ke
Blandningar och separerings metoder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om materiens uppbyggnad och omvandlingar
Separationsmetoder
Eleven har grundläggande kunskaper om olika slags blandningar och separations- metoder samt deras användning och betydelse i människokroppen och för miljön Ex kan beskriva några olika blandningar samt har känner till begreppen rena ämnen och blandningar Kan beskriva någon metod att separera ämnen åt
Eleven har goda kunskaper om olika slags blandningar och separations- metoder samt deras användning och betydelse i människokroppen och för miljön Ex kan redogöra för begreppen rena ämnen, grundämnen kemisk förening och blandningar Kan beskriva några metoder att separera ämnen med olika egenskaper åt.
Eleven har goda kunskaper om olika slags blandningar och separationsmetoder samt deras användning och betydelse i människokroppen och för miljön Ex kan redogöra för begreppen rena ämnen, grundämnen kemisk förening och blandningar Kan beskriva och förklara när olika metoder ska användas för att separera ämnen med olika egenskaper åt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
-Förmåga att utföra systematiska undersökningar utifrån given planering och dokumentera undersökningarna -Laborera säkert
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Eleven använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan dra enkla slutsatser. Ex: -Du kan följa givna riskbedömningar -Du kan skriva enkla labrapporter
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Eleven använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan dra utvecklade slutsatser. Ex: -Du kan göra riskbedömningar med någon hjälp -Du kan skriva mer utvecklade labrapporter
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Eleven använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller. Ex: -Du kan göra egna riskbedömningar -Du kan dokumentera undersökningarna på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: