Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en egen novell

Skapad 2021-03-21 17:10 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F Svenska
Du ska skriva en egen novell med stöd av tabellen som finns i slutet av den pedagiska planeringen.

Innehåll

Pedagogisk planering i svenska år 7ab-Marias grupp

Lärare: Maria Näslund

Ämne: svenska

Arbetsområde: skriva novell

 

Visa kunskaper i följande ämnesförmågor:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 

Processmål – mål som hjälper dig att lyckas bättre med själva uppgiften

 

·       Du ska utifrån texten ”The American Way” /”Det osynliga barnet bearbeta novellens ingredienser tillsammans med mig och klassen i storgrupp

 

·       Du ska använda dokumentet med ”The American Way”/”Det osynliga barnet” där vi tillsammans listat novellens delar i, med tillhörande förklaringar, som stöd/förebild vid planeringen av en egen novell. Gör din planering i tabellform bred vid de två (”The american…” och  ”Det osynliga…”’

 

·       Du måste göra en planeringen av din novell samt visa mig planeringen, innan du börjar skriva.

 

Konkreta mål

·       Du ska tillsammans med klassen se filmen ”Stand by me”

·       Du ska bearbeta innehållet i storgrupp och föra in novellens delar i tabellform

·       Du ska lyssna på ”The American way” och leta novellens ingredienser individuellt och i storgrupp samt

·       Novellens ingredienser i The American…” placeras i en egen kolumn bredvid delarna i ” Stand by …”

·       Du ska planera en egen novell i tabellform. Du börjar med att bestämma dig för din novells centrala händelse. När du valt den så fyller du på med en planering av alla andra delar. Detta för att de styrs av vilken central händelse du valt.

·       Du ska skriva novell med stöd av din planering. En planering är inte skriven i sten. Den kan förändras och utvecklas.

·       Du ska bearbeta, innehållet i din novell, tillsammans med mig och någon annan i syfte att öka läsbarheten

 

 

 

 

 

 

Bedömningsmatris, utifrån novellens ingredienser

Receptet för en novell

 

 

 

Ingredienser

 

 

 

·        Kasta sig direkt in i handlingen

 

En novell är en berättelse som utspelar sig under en kort tid och runt en central händelse.

 

Novellen har därför en uppbyggnad som gör att man inte behöver förklara sådant som behöver förklaras i en roman, berättelsebok.

·        Jag försökte men är inte så säker på det här med hur centrala händelsen samspelar med det övriga ingredienserna i novellen

·        Har försökt att kasta mig direkt in i handlingen med tanke på att den ska skala bort onödigt i syfte att skapa fokus på den centrala händelsen.

·        Har kastat mig på ett sätt som stödjer ett innehåll som fokuserar på den centrala händelsen, och startat där det känns mycket passande.

Scener- en novell kan lätt delas in i passande scener som man skulle kunna dela in en teater i t ex.

·        Nja, kanske någon men inte så genom-tänkt.

·        Ja, jag har fått handlingen att lyftas fram utifrån scenerna, mot vänd-punkten.

·        Ja, de känns väldigt passande och för därför läsaren fram på ett tydligt sätt. Mot vändpunkten i novellen.

En central händelse – ofta något slags problem

·        Ja, jag har en central händelse men på grund av min osäkerhet om hur alla delar ska hänga ihop, novelldelar, så känner jag mig osäker.

·        Ja, den har jag planerat med säkerhet utifrån.

·        Innehållet rör sig medvetet och säkert runt den centralahändelsen.

Vägen mot en lösning av problemet bygger upp spänningen i novellen, spänningstrådar

·        Ja, det kommer lite spänning i taget men nog känner jag mig osäker.

·        Jag har hittar några trådar i varje scen som bidrar till att göra backen, med spänningstrådar brant.

Ja, de utgör en mycket medveten del i den spänningstrappa som leder mot vändpunkten.

Ofta få personer, eftersom det bara ska finnas personer av betydelse för den centrala händelsen

·        Ja, har nog i stort sett bara personer som stödjer den centrala händelsen.

·        Ja, jag har bara personer av betydelse för centrala händelsen med. Jag är medveten av betydelsen av denna avgränsning för att stärka, den centrala händelsen i genren novell.

·        Ja, och jag har tänkt igenom dessa personer noga, i varje scen eftersom personerna som finns med ska beskrivas om det stärker spänningstrappan mot vändpunkten, och därav är viktiga i genren novell.

Miljö och person-beskrivningar görs endast om de är av betydelse för den centrala händelsen

·        Ja, har nog i stort sett bara några beskrivningar som hör ihop som hör ihop med det som händer i en scen.

·        Ja, jag har försökt att göra beskrivningar av miljön i varje scen där de passar. Detta stärker spänningen mot vändpunkten.

·        Ja, jag har förstått att miljöbeskrivningar kan göras i varje scen där något av betydelse för den centrala händelsen uttrycks och är av avgörande betydelse för spänningstrappan mot vändpunkten.

När centrala händelsens problem får en upplösning så slutar novellen strax efter, brukar kallas för novellens vändpunkt.

·        Ja, jag har försökt att sluta efter själva vändpunkten.

·        Ja, jag har medvetet avrundat efter vändpunkten på sätt som känns passande för innehållet i min novell.

·        Ja, jag har verkligen fått till en stegrande spänning som slutar precis där den ska, liksom innehållet i hela min novell.

Slutet skapar ofta eftertanke i sin koppling till den centrala händelsen

·        Vet inte? Inget jag fokuserat på.

·        Min tanke är att den får läsaren att tänka:

·        Jo, novellen får läsaren att tänka efter.

 

·        Jag anser att det finns möjlighet till den här/dessa tankar efter att ha läst min novell:

·        Jo, den möjligheten till eftertanken blir stark.

·        Jag anser att läsaren av innehållet i min novell kan få tankar som handlar om:

Stycke-

indelning

·        Glömde jag nog av att göra medvetet.

·        Har försökt att göra sådana som passar.

 

Har försökt att få styckena att stärka läsbarheten dels utifrån den centrala händelsen dels utifrån de scener som jag delat in novellen i.

 

·        Har delat in i sådana som passar.

 

Har medvetet delat in i stycken så att de stärker läsbarheten dels utifrån den centrala händelsen dels utifrån de scener som jag medvetet delat in novellen i.

 

 

·        Stycke-

Inledning

 

Ett tidigare exempel för att förstå:

 

Stycke 1

 

Katten är ett rovdjur som gillar att jaga. Den jagar gärna möss, sorkar, grodor och annat småvilt.

 

Stycke 2

 

Trots att katten är en jägare så gillar den inte att blir våt om tassarna.

 

 I första stycket så handlar det om katten och jakten. I nästa stycke ska andra saker om katten beskrivas. ¨

 

Då väljer skribenten/författaren, att medvetet föra informationen om katten som jägare i inledningen till nästa stycke.

 

 D v s ”Trots att katten är en jägare gillar den inte att bli våt…” Den här medvetna tanken stärker förståelsen av det som beskrivs för läsaren/mottagaren.)

·        Vad är det?

·        Ja, jag har försökt att föra temat vidare, från ett stycke, så att de leder över till nästa stycke. Vilket stärker läsförståelsen.

·        Ja, jag har fört temat till nästa stycke genom, att på ett mycket, säkert sätt stärka läs-

Förståelsen.

·        Tidsform

·        Vet inte hur jag ska se såna fel

 

 

 Maria brukar hjälpa mig att påpeka att det är fel form på verbets tidsform/tempus

Ibland förstår jag /ibland fattar jag inte vad jag gjort för fel.

·        Jag skriver oftast verben i rätt form, men ibland kan något enstaka verb krångla till det, d v s det blir fel tidsform/tempus, säger Maria. Jag förstår det  när Maria visar på det och kan då gå och ändra med förståelse om hur.

·        Ja, jag har full koll på i vilken form verbet ska stå i den text jag skriver, ibland rättar jag dem det sista jag gör.

 

 Maria kommenterar i princip aldrig att jag skriver i fel tidsform.

·        Punkt och stor bokstav

·        Nja, inte så säker. Jag stavar fel ibland och Maria ber mig läsa meningen högt. När jag läst så säger Maria att jag gör en paus men jag sätter inte ut punkt och stor bokstav.

 

Maria menar att jag kan välja stor bokstav och punkt men att jag istället kan skriva ett och, men… för att slippa göra korta meningar hela tiden.

·        Oftast säker, men ibland gör jag någon onödigt lång mening som försvårar för en läsare.

·        Ja, jag har full koll på när det ska vara punkt och därefter stor bokstav. Detta gör att läsarens läsförståelse blir stark.

·        Stavning

·        Osäker, ganska många stavfel görs.

·        Säker, några enstaka förekommer.

·        Mycket säker

 

Har kollat mig själv så att jag har sett till att de nu är rätt stavat.

·        ordval

·        Skriver det ord jag tycker passar, kanske inte alltid så medvetet valt.

·        Har funderat över passande ordval och har därför skapat en mer läsbar text.

 

Har försökt att hitta rätt ordval så att det passar med spänningstrappa och scener.

·        Har funderat och mycket medvetet valt ord som passar i det som händer i novellens scener och ibland mer medvetet stärkt spänningen mot vändpunkten.

·        Förebilder för språket

·        Dåligt med sådana i bokform. Det är därför jag har svårt med punkt och stor bokstav samt tidsformen på verben.

 

 

·        Jag måste läsa berättelseböcker med lust för att blir en säkrare skribent säger Maria när vi diskuterar min novells språk.

·        Nja, men jag har tagit upp läsningen igen och förstår att den satsningen är av stor betydelse för utveckling och säkerhet vad det gäller mitt skriftspråk.

 

Maria har påpekat det där med att läsa med lust under bearbetningen av novellen.

 

·        Jag har läst och läser böcker och jag förstår att de gett mig språkliga förebilder vilket påverkat mig till en säkrare skribent.

 

Maria ber mig fortsätta läsa med lust som jag redan gör.

·        Bearbetning av innehåll och språk under novellens utformning

·        Nja, kom inte igång så att jag hann med att utveckla innehållet i den utsträckning som det fanns möjlighet att göra. Hade kunnat fokuserat och tagit större ansvar för att komma igång direkt!

·        Ja, jag kom igång i tid, försökte själv och fick några utmanande förslag som jag försökte att utveckla, vilket bidrog till ökad läsbarheten.

·        Ja, jag kom igång i tid, tog stöttning som utmanade min skrivprocess vilket fick innehållet i novellen att verkligen lyfta.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: