Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV, LHA/UBR/AVD/CPS, Läsa/Skriva/Tala, v. 12-15

Skapad 2021-03-21 20:51 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska arbeta med lässtrategierna förutspå, reda ut oklarheter, ställa frågor och sammanfatta genom att skriva ett eget läsmysterium. Detta gör vi i grupper. Vi kommer också att arbeta med högläsning och egen läsning tillsammans med litteratursamtal.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Syftet med läsmysteriet är att du ska lära dig att ta till dig innehåll i olika typer av texter. Använda lässtrategierna förutspå, reda ut oklarheter, ställa frågor och sammanfatta för att förstå och tolka texter. Strategierna används också för att urskilja texters budskap, både det du kan läsa på och mellan raderna.
 • Skrivregler och stavning för att kunna använda ett rikare skriftspråk.

 

Hur ska vi arbeta?

Planera, skriva och filma ett eget läsmysterium utifrån mallen.

Diskussioner kopplat till läsning i skolan och hemma.

Stavning och skrivregler: arbete med stavning och skrivregler på lektionerna.

 

Vad ska du lära dig?

 • Använda dig av lässtrategierna förutspå, reda ut oklarheter, ställa frågor och sammanfatta för att förstå och tolka texter.
 • Läsa det som står på raderna, mellan raderna och bortom raderna.
 • Att delta i samtal kring texter vi läser gemensamt.
 • Reflektera om det du läser genom att svara på frågor skriftligt.
 • Använda rätt språk och skrivregler i text.
 • Ge och ta emot respons från dina klasskamrater.
 • Spela in gruppens läsmysterium och visa upp för klassen.

 

Vad blir du bedömd på?

Du visar dina kunskaper i de fem förmågorna i svenska; kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera texter, anpassa språket, följa språkregler och normer samt söka och värdera information genom att:

 • Delta aktivt under genomgångar och klassrumsdiskussioner.
 • Delta aktivt under arbete i par- och grupper genom att bidra till att arbetet går framåt och hjälpa dina klasskamrater.
 • Ta vara på din lektionstid.
 • Visa dina kunskaper i skrift när du reflekterar över det du läser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: