Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odling

Skapad 2021-03-21 21:56 i Garnstugans förskola Fristående förskolor
Förskola
Genom odlingsaktivitet har barnen möjlighet att skaffa sig kunskaper om naturen och närma sig begreppet hållbarutveckling.

Innehåll

 

Genom odling och plantering kommer vi framöver utmana barnens naturvetenskapliga förståelse.

Vi kommer benämna termer som jord, odla, plantera, frö, så, vatten, sol och växa mm.

Vi kommer pröva odla olika saker på olika sätt och använda oss av frågeställningarna vad kommer upp?,  vad kommer inte upp? Varför blir det så?

 Vi dokumenterar och utforskar vad som händer i processen frö till växt. Tittar på rötter, vattnar och ser vad en växt behöver.

 

Syfte 

 • Genom odlingsaktivitet har barnen möjlighet att skaffa sig kunskaper om naturen och närma sig begreppet hållbarutveckling.
 •  
 • utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Att vi visar barnen att fröna och grödorna är något som lever och växer, och på så sätt ta till vara på och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla      
 •  
 • Värdesätta våran natur och vad den ger oss.
 •  
 • Gruppen får ett gemensamt ansvarsområde genom att se till så att fröna får vatten, syre, solljus så att de överlever.Vi diskuterar om vad som händer under tiden
 •  
 • Det blir en gemenskap, vi gör detta tillsammans och vi har alla samma mål att få dessa grödor att växa. Stärker samarbetet i gruppen.
 •  
 •  utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

 

Mål 

Vi ska få frön att gro och börja växa 

Barnen ska kunna benämna några av termerna vi använder 

Vet vad ett frö behöver för att gro

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: