👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärnfysik vt-21

Skapad 2021-03-22 07:09 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Fysik
Planering och bedömning för området kärnfysik.

Innehåll

Ur läroplanen lgr11

Genom undervisningen i ämnena fysik och kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i fysik och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, hälsa, miljö och samhälle,

  • genomföra systematiska undersökningar i fysik och kemi, och

  • använda fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska och kemiska samband i naturen, samhället och inuti människan.

Centralt innehåll

Under detta arbetsområde kommer följande centrala innehåll ur kursplanen i fysik att tas upp:

  • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

  • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

  •  

Under detta arbetsområde kommer följande centrala innehåll ur kursplanen i kemi att tas upp:

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

  • Människans användning av energi-och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Mål för arbetsområdet

När det gäller kärnfysik ska du lära dig mer om atomer och hur de kan sönderfalla för att ge upphov till strålning. Du ska kunna förklara hur fission och fusion sker, samt för- och nackdelar med dessa processer. Du ska veta hur ett kärnkraftverk fungerar samt andra användningsområden för strålning.

Arbetsformer och bedömning

 

Under detta området kommer vi att ha genomgångar och titta på film. Vi kommer också att jobba med frågor ur boken och olika diskussionsuppgifter, både enskilt och i grupp. Området kommer att bedömas genom ett skriftligt prov.

Matriser

Fy
Kärnfysik

E
C
A
Kunskaper
Fråga 1-5, 7a
Du visar grundläggande kunskaper om energi, partiklar och strålning.
Du visar goda kunskaper om energi, partiklar och strålning.
Du visar mycket goda kunskaper om energi, partiklar och strålning.
Betydelse för samhället
Fråga 6
Du ger exempel på hur röntgenstrålning varit viktig i samhället.
Du ger exempel på och förklarar hur röntgenstrålning varit viktig i samhället.
Du ger exempel på och förklarar på ett utvecklat sätt hur röntgenstrålning varit viktig i samhället.
Diskussion och argument
Fråga 7b
Du ger exempel på en fördel och en nackdelar med kärnkraft.
Du ger exempel på en för- och en nackdel samt utvecklar förklaringen i ett led.
Du ger exempel på en för- och en nackdel samt utvecklar förklaringen för båda i två led.