👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resurser och Näringar

Skapad 2021-03-22 08:44 i Fuxernaskolan 7-9 Lilla Edet
Grundskola 8 Geografi Samhällskunskap
Resurserna måste räcka till alla och vi behöver gemensamt fundera över hur detta ska gå till. Vad nyttjar och utnyttjar vi människor av jordens resurser för att leva ett gott liv? Vad är vi villiga att offra för att få till en hållbar utveckling?

Innehåll

Arbetsområde

Inom det här arbetsområdet ska vi lägga fokus på hur människan nyttjar och utnyttjar jordens resurser för att skapa sig ett drägligt eller till och med riktigt bra liv. Vissa resurser är ändliga och måste fördelas på ett ansvarsfullt sätt. De förnyelsebara resurserna kan användas på ett ansvarsfullt sätt och människans uppfinningsrikedom kan hjälpa till att göra livet på jorden bättre för alla. 

Vi kommer att starta vårt arbete med att titta på vår närmiljö i Norden. Vad har den att erbjuda och hur har vi byggt upp den rikedom som vi tar för givet idag? Hur kommer vår framtida värld att se ut? Kan vi fortsätta att leva våra liv som vi gör eller måste vi ändra vårt beteende? 

 

Arbetssätt

Genomgångar med presentationer

Film via sli.se och Youtube

Diskussionsövningar

Faktaövningar

 

Film från sli.se om Globala resurser

 

Länk till bra sidor på nätet här!

Uppgifter

 • Produktion - Handel - Transporter

 • Vad är Resurser och Näringar? Baskunskap

 • Produktion, handel och transport - Var ska järnverket byggas? (Slutuppgift)

 • Mobilskal - Tänk på!

 • Resurser och näringar: Länder i världen (Fortsättningskurs)

 • Resurser och Näringar - Sverige från 1800-talet och framåt (Grundkurs)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9