👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öst- vecka 12

Skapad 2021-03-22 08:49 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål:

Rutan och Randan sorterar. Vi fortsätter att sortera med hjälp av sorteringsmaterial.

Vi utmanar till rörelse utomhus med hjälp av olika varianter.

 Erbjuda material för att konstruera en egen saga.

 

 

Syfte:

Öka förståelsen för former, färger och matematik i olika former.

Att öka barnens förståelse att fysisk aktivitet är bra för kropp och knopp.

För att kunna lyssna och öka föreställningsförmåga och fantasi, förmåga att göra en egen berättelse.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18