Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leksaksfabriken

Skapad 2021-03-22 09:15 i Furulundsskolan Halmstad
Vi arbetar med Leksaksfabriken i "Uppdrag Språklyft".
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Vad gör en leksak bra? Kan man leka med en trasig leksak? Vi kommer att få följa några trasiga leksaker i berättelsen Leksaksfabriken och sedan kommer vi att prata om det vi har läst. Du kommer också få arbeta med uppgifter till texten där du får läsa, skriva och rita.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • kunna läsa en enkel text.
 • delta i samtal kring texterna i Leksaksfabriken och jämföra dem med egna upplevelser.

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • ha högläsning ur Leksaksfabriken.
 • diskutera texterna vi läst/lyssnat på.
 • arbeta med arbetsblad med olika uppgifter där man t ex ska läsa en instruktion eller skriva om något.
 • vi kommer att arbeta både enskilt, i par och i helklass.

Bedömning

Du visar att du når målen genom att du

Godtagbara kunskaper:

 • läser texten "Teo och Tanja" (Skolverkets bedömningsstöd avstämning A) och återberättar den.
 • deltar i samtal kring texterna i Leksaksfabriken och jämför med egna upplevelser.

 

Mer än godtagbara kunskaper:

 • läser texten "I trädgården" (Skolverkets bedömningsstöd avstämning B) och återberättar den.
 • deltar i samtal kring texterna i Leksaksfabriken och jämför med egna upplevelser samt lyssnar på andras tankar och ställer frågor till dem kring deras upplevelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv SvA
Leksaksfabriken

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa
Läser "Teo och Tanja" (kort, enkel text).
Läser i "I trädgården" (längre, lite svårare text).
Samtala
Kopplar till egna erfarenheter när vi samtalar om texterna i Leksaksfabriken.
Kopplar till egna erfarenheter, lyssnar på när andra berättar om sina erfarenheter och ställer frågor till dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: