👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo

Skapad 2021-03-22 09:27 i Dibber Tussi förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi introducerar Ute-Ugo för hela barngruppen.

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering 

Barnen kommer att få välja ut en naturruta i en skog där vi varje gång vi är där kommer att markera ut platsen så det blir tydligt för barnen vad som är vår ruta. I naturrutan kommer vi att undersöka vad som händer under årets gång. Barnen kommer få möjlighet att dokumentera utvecklingen genom att ta kort med ipaden. 

Barnen kommer att få plantera en tomat och en majsplanta. De kommer att få vattna sin egen planta och plantera ut den på gården i vår planteringslåda.

Majsplantan kommer vi att behålla på förskolan och efter några veckor plantera ut i våra planteringslådor på gården. Tomatplantan kommer barnen att få ta  med sig hem och dokumentera tillsammans med sin förälder. Bilden på sin planta kommer alla barn att få presentera inför gruppen. 

Vi kommer att hämta in maskar på avdelningen och följa maskens kretslopp. Detta kommer vi att göra med barnen en regnig dag. Vi kommer låta barnen fylla en genomskinlig plastlåda med sand och jord, varvat. Där kommer vi lägga maskarna och följa deras livscykel. 

Vårt syfte är att väcka barnens nyfikenhet och intresse för maskarnas liv och att upptäcka hur maskarna förvandlar löv och olika matrester till jord. 

Vi kommer även att plantera lego för att se vad som händer. 

Detta gör vi för att vi vill att barnen ska få kännedom om växter och djur samt enkla kemiska processer. 

 

2. Reflektion - klipp bort detta eller kopiera in i reflektionsrutan

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut en/två som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys - klipp bort detta eller kopiera in i analysrutan

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg - klipp bort - frågor som stöd när ni går vidare

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18