👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande och delaktighet

Skapad 2021-03-22 10:03 i Björkets förskola Kristianstad
Förskola
Barnen är med och påverkar undervisningen och lärmiljöerna.

Innehåll

Mål/syfte- var ska vi?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

 

Konkretisering

 • Barnen utvecklar sin självständighet för att kunna göra och ta ansvar för sina val/åsikter.

 • Barnen är med och påverkar undervisningen och lärmiljöerna. 

Vi gör barnen medvetna om när de ges inflytande och vilka konsekvenser det kan medföra/innebära.

 

Barnen är med och utvärderar, dokumenterar och reflekterar både spontana och planerade undervisningstillfällen, rutinsituationer och miljöer.  

 

När ska undervisningen äga rum?

Inne på avdelningen, ute på gården och vår närmiljö.

Både spontant och planerad undervisning.

 

Hur ska lärandet gå till?

Barnen kommer att få vara med att bestämma hur lärmiljöerna ska se ut på avdelningen. De kommer få utveckla sina intressen och få inflytande av önskade aktiviteter och lekar. De kommer vara med och påverka resultat i olika omröstningar av lekar/undervisning/miljöer.

De är med och påverkar och deltar i val av material till undervisning och lekar/aktiviteter. Tex Biblioteksböcker, lekmaterial och skapande verksamhet.

Barnen är med och planerar, dokumenterar och utvärderar verksamheten. Digitalt med Ipad, dator, men också i skrift och med bilder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18