Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What a brilliant idea - Gadgets and Gizmos!!

Skapad 2021-03-22 10:09 i Obbola skola Umeå
Ett arbete som syftar till att träna skrivförmåga samt muntlig framställning.
Grundskola 7 – 9 Engelska
There are a lot of really useful (and quite a few totally useless) inventions in the World today. Who came up with the brilliant ideas? In this unit we will work with some interesting inventions. You shall make a presentations of 3 to 5 slides where you present the best invention ever or the worst ever.

Innehåll

The best or worst invention ever!

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

* Skriva en text om uppfinningar eller uppfinnare. I texten uttrycker du dig tydligt, korrekt och sammanhängande Du använder dig dessutom av de nya ord och uttryck som du lärt dig.

* Muntligt presentera en uppfinnare/uppfinning. I presentationen anpassar du ditt språk till syfte och mottagare. Du använder ett varierat språk och berättar tydlig,  detaljerat och med inlevelse om din uppfinning/uppfinnare.

What you shall do you find here:

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Jag bedömer din förmåga att formulera dig i skrift.

Jag bedömer din förmåga att hålla en muntlig presentation.

Jag bedömer din förmåga att anpassa din text och din presentation till syfte och mottagare.

 

 

 Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
    En

Matriser

En
Kommunicera i tal och skrift

Muntlig presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Nivå 4
Innehåll och språk
Du använder ett enkelt och begripligt språk för att beskriva och/eller berätta om ditt ämne.
Du berättar, beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt t.ex. om ditt ämne. Du använder kända ord/fraser så att mottagaren förstår. Meningsbyggnaden är enkel.
Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt. Du har ett relativt gott ordförråd som gör att du kan variera ditt språk och utveckla budskapet i nya sammanhang.
Du talar obehindrat om ditt ämne på ett klart och detaljerat sätt. Du använder nyanser, synonymer och omformuleringar för att utveckla innehållet och få ett bättre flyt.
Flyt och ledighet
Kunna uttrycka sig tydligt och med flyt Sammanhang och struktur
Du berättar i punktform och med stöd och svarar kortfattat på frågor.
Du gör ibland språkliga fel som stör förståelsen vilket gör det svårt för en engelskspråkig person att förstå.
Du gör enstaka språkliga fel men mottagaren förstår sammanhanget. Du har en varierad meningsbyggnad
Ditt språk är så gott som grammatiskt korrekt och du använder en del avancerade ord och uttryck och sambandsord.
anpassning och struktur
Du vågar och vill presentera ditt arbete, Du söker stöd hos läraren t.ex när det gäller ögonkontakt. Din presentation är dock lite svår att följa.
Du försöker tala till publiken men läser ibland innantill. Din presentation har tex en tydlig inledning och avslutning.
Du anpassar din presentation efter syfte och talar till din publik. Du strävar efter att använda kroppsspråk mm. och använder dig av hjälpmedel för att illustrera det du pratar om. Du har tex en engagerande inledning och en avslutning som fungerar väl.
Du visar stort engagemang inför din publik med hjälp av fungerande exempel, kropps-språk och kontakt med publiken. Du har fungerande hjälpmedel för att illustrera det du pratar om (vid behov. Du har tex en intresseväckande inledning, stilfullt upplägg i din presentation med hjälp av övergångar och exempel, samt en tydlig avslutning

Kommunicera i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Nivå 4
Tydlighet
Språklig säkerhet Flyt
Budskapet går delvis fram men kan vara svårt att uppfatta för en engelsktalande eftersom t ex svenska ord och uttryck, svensk ordföljd och grammatisk struktur används
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel som stör. Du använder verbens olika former rätt när det gäller de vanligaste verben.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel. Du behärskar till största del verbens olika former.
Har ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Språkets flyt och variation gör att budskapet går fram med lätthet. Du behärskar både de regelbundna och de oregelbundna verbens former.
Innehåll och språk
Fyllighet och variation Struktur och sammanhang Anpassning till mottagare och situation
Du skriver med stöd enkla texter om ämnen som är välbekanta och/ eller av personligt intresse, Du använder enkla ord och fraser så att läsaren delvis förstår texten
Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt med korta meningar. Du har förmågan att ståndpunkt, Du kan formulera dig enkelt med viss variation.
Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du skriver båda korta och längre meningar. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Du varierar meningar, ord och fraser. Din text är språkligt korrekt, stilfullt med avancerade uttryck och varierat och exakt ordförråd Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: