👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text ( Zick Zack)

Skapad 2021-03-22 10:20 i Vaksalaskolan Uppsala
Planering för åk 4-5, Zick Zack Skrivrummet
Grundskola 5 Svenska
Du ska få lära dig att skriva faktatexter om länder. Vi kommer gå igenom hur innehållet kan organiseras samt formulera jämförelser så att textens fakta blir intresseväckande. Målet är att välja ett eget land, samla fakta och på egen hand beskriva landet. Syftet är att ta del av kunskaper om att klassificera samt beskriva.

Innehåll

Konkretisering

 • Du får lära dig hur man delar texten i olika stycken.
 • Du får lära dig hur man använder rätt tempus och beskrivande ord.
 • Du ska skriva en faktatext om ett valfritt land. Du ska även organisera texten i stycken.
 • Du ska skriva en beskrivande text på egen hand.
 • Du kan redovisa ditt arbete för andra i klassen.

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar. 

 • Vilken struktur har en faktatext?
 • Vilka beskrivande ord använder man?
 • Vilka verb kan man använda? Tempus?
 • Källor?

Skrivandet av en faktatext för hand eller på Ipad.
Bearbetning av texten.
Redovisningar och diskussioner.

Bedömning; vad och hur.

Se bedömningsmatris.

Uppgifter

 • Skriva en faktatext om ett land.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Beskrivande texter

SYFTE

Börjar
Utvecklar
Befäster
Förstår syftet med beskrivande text på enkel nivå
Förstår syftet med beskrivande text. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med beskrivande text är att förmedla information. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.

INNEHÅLL

Börjar
Utvecklar
Befäster
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.

STRUKTUR

Börjar
Utvecklar
Befäster
Skriver observationer eller återberättar vad som hänt.
Använder delvis strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text.
Klassifikation:
Kan inte klassificera och generalisera
Försöker generalisera och klassificera.
Skriver en inledning med en generaliserande klassifikation.
Beskrivning:
Fokuserar på en del av ämnet t.ex. ”Landet Norge ...” Tar med irrelevant information.
Ger begränsad information. Börjar organisera texten i stycken efter innehåll. Väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Kan välja och utveckla några delar. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet.

SPRÅKLIGA DRAG

Börjar
Utvecklar
Befäster
Använder inte de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder flera av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Tempus:
Har svårigheter att hålla samma tempus (oftast presens) igenom hela texten.
Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller samma tempus i hela texten.
Ordval:
Använder nästan inga ämnesspecifika ord.
Använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Jämförelser:
Gör inga jämförelser.
Gör enstaka jämförelser
Gör jämförelser för att förtydliga innehållet.